Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 16

Publicerad: 2021-04-19 08:50

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Tid:

Tisdag 20 april kl 15.00

Deltagare:

 • Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare
 • Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Eva Slätmo, strateg inom område Nära vård

  

Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare

Det är en fortsatt allvarlig situation i Örebro län med en hög smittspridning och en hög belastning på hälso- och sjukvården. Vecka 15 noterades 1 482 nya fall av covid-19 vilket kan jämföras med 1 694 för vecka 14 och 1 550 för vecka 13. Det är högre nivåer än vad vi såg någon gång under hösten.

Nu måste vi alla ta vårt ansvar och följa de regler, rekommendationer och lagar som finns. Hur vi agerar gör skillnad!

Flest nya fall under vecka 15 noterades i åldersgruppen 20-49 (794 stycken) följt av åldersgruppen 50-69 (340 stycken).

Smittspårning – ökad testning av nära kontakter

 • Hushållskontakter
  – Betraktas som misstänkt fall och får förhållningsregler
  – Provtagning fem dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov
  – Provtagning från förskoleklass-ålder och uppåt från och med den 26 april
   
 • Nära kontakter
  – Ej förhållningsregler men information via närkontaktsblad
  – Provtagning snarast och nytt prov dag 5 efter senaste kontakt med den smittade
  – Provtagning från högstadieålder och uppåt från och med den 26 april

Vad gäller efter vaccination?

 • Vaccination ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död
   
 • Tre veckor efter första dosen kan vaccinerade:
  – Träffa anhöriga/sina närmaste vänner även inomhus, förutsatt att alla är symtomfria
  – Röra sig lite friare i samhället, men håll avstånd!
   
 • Vaccinerade ska fortsätta ta ansvar och följa allmänna råd och rekommendationer
   
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom
   
 • Följ vaccinationsschemat och ta dos 2

Vad gäller 3 veckor efter första dosen av vaccin?

 • För hushållskontakter – från och med den 26 april:
  – Undantas från förhållningsregler
  – Behöver inte lämna prov om symtomfri
  – Undantag: Vård- och omsorgspersonal rekommenderas fortsatt testning
  – OBS! Vid symtom vara hemma och lämna prov!
   
 • För nära kontakter – från och med den 26 april:
  – Behöver inte lämna prov om symtomfri
  – Undantag: Vård- och omsorgspersonal rekommenderas fortsatt testning
  – OBS! Vid symtom vara hemma och lämna prov!

Tillsammans kan vi bromsa smittan – det är allas ansvar!

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas- håll avstånd!
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Använd munskydd enligt regionala rekommendationer
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

  

Martin Gunnarsson, biträdande områdeschef specialiserad vård

Smittspridningen är stor och belastningen är hög på hälso- och sjukvården.

49 patienter vårdas på vårdavdelning i länet oh de är fördelade enligt följande: 35 på USÖ, 8 på Karlskoga lasarett och 6 på Lindesbergs lasarett. 16 vårdas på intensivvårdsavdelning fördelat enligt följande: 9 på USÖ, 5 på Karlskoga lasarett och 2 på Lindesbergs lasarett.

Jag vill uppmana alla att ta ett personligt ansvar, följ rekommendationernas så kan vi tillsammans bryta smittspridningen. På så sätt kan vi minska belastningen inom hälso- och sjukvården.

  

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Andel vaccinerade i Örebro län med dos 1: 26,49 procent (i Sverige: 20,4 procent)

Andel vaccinerade i Örebro län med dos 2: 10,14 procent. (i Sverige: 7,9 procent)

Vad gäller nu?

 • Nya bokningssystemet ”Mitt vaccin” fungerar fint:
  – lätt att boka via 1177.se
  – enkelt att avboka dos 1
   
 • Men …
  – tid för dos 2 ges för att det ska matcha dosintervall och sort
  – det vill säga: ombokning bara i ”nödfall”
  – vaccinationsflödet är viktigt för alla!!
   
 • Folkhälsomyndigheten säger att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin. Personer under 65 år som redan har fått en dos av AstraZenecas vaccin bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna.

Snart återupptas covid-vaccinationen av personal inom hälso- och sjukvård

 • Vad menas med vårdnära arbete?
  – I det här skedet erbjuds vaccin till personal som arbetar nära vårdtagare i vård- och omsorgsyrken. Med vårdnära arbete avses den personal som ofta arbetar 15 minuter eller mer inom två meter från patienter. Det gäller såväl sjukvård som tandvård, både offentlig och privat.
  – Skydda patienter från smitta i vården
  – Säkra covidvården

Vad gäller framåt i vaccinationsprocessen:

 • Vi samverkar med, och följer, övriga regioner
   
 • Lågt bokningstryck i ålder 65+ gör att åldersgränsen nu sänks till 60-64 år (födda 1961 och tidigare)
   
 • Personalvaccination/vårdnära är inledd
   
 • Åldersrelaterat vaccin erbjuds till var och en
   
 • Målbilden är vaccin till alla > 18 år innan den 15 augusti 2021

 

Eva Slätmo, strateg område nära vård

Snart inleds ett pilotprojekt för självprovtagning, mer information om det kommer inom kort.

Samarbetet med kommunerna i länet har varit, och är, mycket gott. Kommunerna gör en stor insats.

Vi har ett spår för personer som vårdats för covid-19 på sjukhus för ett strukturerat omhändertagande där vi planerar för fortsatt vård och uppföljning.

Ett annat spår är de som vårdat sig själva i hemmet. Det är svårare, men vi säkrar vårdkedjan för att arbeta med tydlighet och struktur.
 

Håll avstånd och ta prov om du känner symtom. Tillsammans klarar vi av det här!

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021