Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 17

Publicerad: 2021-04-26 09:40

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Martin Sundqvist, överläkare klinisk mikrobiologi
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Andreas Svahn (s), regionråd och regionstyrelsens ordförande

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Smittspridningen i Örebro län är fortsatt hög, men vi ser att det sakta går åt rätt håll. Vecka 16 noterades 1 226 nya fall av covid-19 vilket kan jämföras med 1 467 för vecka 15 och 1 694 för vecka 14.

Flest nya fall under vecka 16 noterades i åldersgruppen 20-49 (619 stycken), men det är samtidigt den grupp där smittan minskat mest jämfört med vecka 15 då antalet fall var 794. Tolkningen är att vi följer rekommendationerna på ett bättre sätt än tidigare. Nu måste vi fortsätta hålla i. Begränsa hur många vi träffar och försöka upptäcka smittor så tidigt som möjligt.

Smittspårning – ökad testning av nära kontakter

 • För hushållskontakter gäller:
  – Betraktas som misstänkt fall och får förhållningsregler
  – Provtagning 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov
  – Provtagning från 6 år
   
 • För nära kontakter gäller:
  – Information via närkontaktsblad
  – Provtagning snarast och nytt prov dag 5 efter senaste kontakt med den smittade
  – Provtagning från högstadieålder, utifrån individuell bedömning från 6 år

 

Vad gäller efter vaccination?

 • Vaccination ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död
   
 • Tre veckor efter första dosen kan vaccinerade:
  – Träffa anhöriga/sina närmaste vänner även inomhus, förutsatt att alla är symtomfria
  – Röra sig lite friare i samhället, men håll avstånd!
   
 • Fortsatt hög smittspridning
   
 • Vaccinerade ska fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer
   
 • Stanna hemma och testa sig vid symtom, även lindriga
   
 • Följ vaccinationsschemat och ta dos 2

 

Inför helgen, då det är valborg, vill jag uppmana er att tänka till. Tillsammans kan vi bromsa smittan, det är allas ansvar. Det vill säga:

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas - håll avstånd!
 • Handla ensam och använd munskydd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Vårdplatsläget har under en längre tid varit ansträngt. Vi har de senaste två veckorna sett en minskning där vi har färre patienter som vårdas för covid på våra vårdavdelningar. Men trycket på intensivvårdsavdelningarna är högt och där är det fortsatt ett mycket ansträngt läge.

Totalt vårdar vi 59 patienter med covid, varav 45 på vårdavdelning. (36 i Örebro, 5 i Karlskoga, 4 i Lindesberg). 14 patienter på iva (8 i Örebro, 4 Karlskoga, 2 i Lindesberg).

Covidvården slukar stora resurser och det är resurser vi tar från övriga delar av sjukvårdssystemet. Även smittspårning och vaccinering tar resurser vilket gör att vi har mycket begränsad kapacitet för planerade operationer.

Vi måste fortsätta bekämpa smittspridningen, det är alldeles för tidigt att andas ut. Håll ut och fortsätt följa de rekommendationer som finns.

 

Martin Sundqvist, överläkare klinisk mikrobiologi

Inom Region Örebro län har vi haft stor möjlighet för alla med symtom att lämna prov, men stundtals har det varit svårt att bemanna upp testverksamheten. Nu förenklar vi provtagning genom att erbjuda ett pilotprojekt där invånare på fyra platser i länet kan hämta ut ett prov-kit för självprovtagning. Sen kan man ta provet i bilen, i hemmet eller på annan plats för att sedan lämna in det för analys. Men du måste följa instruktionerna för att registrera ditt prov, använd den QR-kod som finns. Registreras provet fel är risken att laboratoriet får in provet utan möjlighet att se vem som lämnat det. En grön ruta visar att du registrerat provet rätt.

Detta nya förfarande gör att vi förenklar provflödet väldigt mycket. Förhoppningsvis kan tiden från symptom till provsvar nu minskas kraftigt. Vi hoppas att framöver kunna sätta ut en prov-kitlåda vid varje vårdcentral. I går fick vi in knappt 400 prover med den nya metoden.

Nästan alla prover vi tar nu tillhör den brittiska mutationen. Den har helt tagit över smittspridningen i vårt län.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

I Örebro län är:

 • 76 123 personer vaccinerade med en första dos (31,17 procent)
 • 28 024 personer vaccinerade med en andra dos (11,46 procent)

I Sverige som helhet är 25,5 procent vaccinerade med minst en dos och 8,7 procent vaccinerade med 2 doser.

Nuläget i Örebro län:

 • Vi har stabila vaccinleveranser i maj, men vi väntar på en ökning i juni
   
 • Vi har 3 vacciner för personer > 65 år: Astra Zeneca, Pfizer och Moderna
   
 • Vi har 2 vacciner för personer < 65 år: Pfizer och Moderna
   
 • Nytt besked från Folkhälsomyndigheten om yngre än 65 år med dos 1 Astra Zeneca:
  – Pfizer eller Moderna
  – Alternativt. Astra Zeneca
  – Kontakt tas från vaccinationsmottagningarna för dos 2
   
 • Nya riktlinjer idag från Folkhälsomyndigheten om vaccination och graviditet

Boka inte om. Tänk på att:

 • Vaccination är ett erbjudande under pandemin
 • Dos 1 och dos 2 krävs för fullgott skydd
 • Vaccinationsintervall och samma sort gäller
 • Vaccinationsplaneringen är viktig för genomförandet så håll i tiden för dos 2
 • Ombokning av dos 2 endast i nödläge – pandemi råder!
 • Det är många, många som väntar på sin tur!!!

Aktuellt:

 • Vaccination inom fas 3, ålder 60 – 64 år pågår
 • ”Uppsamlingsheat” + 65 år under nästa vecka
 • Fas 3 fortsättning 18 – 59 år med riskfaktorer enligt Folkhälsomyndigheten samt i åldersgrupper, från mitten av maj.
 • Fas 4 preliminärt maj/juni
 • Respekt och ödmjukhet måste gälla!

 

Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande

Valborg, 1 maj och flera andra helger närmar sig. Det är något vi brukar se fram emot, och vi fyller dem i normala fall gärna med umgänge. Nu hör vi visserligen att läget förbättrats något men det är fortfarande oerhört skört och allvarligt.

Vi sänder ett tack till hälso- och sjukvårdspersonalen som sliter hårt och vill ni hjälpa till att avlasta dem gör ni en viktig  insats genom att följa rekommendationerna.

Vi är på upploppet men vi måste hålla ut en tid till. Undvik all from av trängsel, ta det säkra före det osäkra. Tänk om, stanna hemma och umgås bara med den närmaste familjen. På så sätt blir färre sjuka och färre behöver vård. Ge hälso- och sjukvården möjlighet till återhämtning och snabba på återgången till en mer normal tillvaro.

Tillsammans, men åtskilda, kan och ska vi fixa detta!

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021