Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 18 – tisdag 4 maj

Publicerad: 2021-05-03 08:33

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare
 • Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård
 • Per Cajander, överläkare anestesi- och intensivvårdskliniken
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Helena Walfridsson, förvaltningsövergripande chefläkare

 

Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare

Smittspridningen i Örebro län är fortsatt hög. Vecka 17 noterades 1 203 nya fall av covid-19 vilket kan jämföras med 1 223 för vecka 16 och 1 466 för vecka 15.

Flest nya fall under vecka 17 noterades i åldersgruppen 20-49 (587 stycken jämfört med 619 veckan innan). I åldersgruppen 50-69 år noterades 240 nya fall under vecka 17.

Läget är fortsatt skört och om vi slappnar av, det vill säga struntar i rekommendationer och restriktioner, finns risken att smittan ökar igen. Belastningen på hälso- och sjukvården är fortsatt hög.

Antigentester används i allt större utsträckning utanför hälso- och sjukvården. Rekommendation för användning av antigentest, det vill säga snabbtest, för covid-19 på arbetsplatser publicerades i går på Region Örebro läns smittskyddsenhets webbplats. Antigentester är mindre känsliga än PCR-tester.
 

 • Negativt antigentest kan inte helt utesluta covid-19
 • Vid symtom/sjukdom: Isolera dig och ta PCR-prov

Vid ett positivt antigentest ska du:

 • Isolera dig hemma
 • Skyndsamt ta ett PCR-prov för covid-19 via regionens vanliga provtagningsflöden (mer information finns på 1177.se)
 • De du bor med ska isolera sig hemma, det vill säga inte gå till förskola/skola/arbete

Tillsammans kan vi bromsa smittan – det är allas ansvar

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas - håll avstånd
 • Handla ensam och använd munskydd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

Martin Gunnarsson, biträdande områdeschef specialiserad vård

Antalet sjukhusvårdade varierar från dag till dag, men det är en högre nivå än under våg två. Totalt vårdades vid lunchtid i dag 49 patienter med covid-19 på länets sjukhus, varav 11 hade behov av intensivvård.

 

Per Cajander, överläkare anestesi- och intensivvårdskliniken

Det är fortsatt många svårt sjuka patienter i länet och vi ser en hög beläggning inom hälso- och sjukvården. Den tredje vågen drabbar patienten hårdare än tidigare, fler är i behov av intensivvård vilket medför en hög belastning på hälso- och sjukvården.

Platsläget är dock inte akut, de patienter vi tidigare hade för vård hos andra regioner är nu hämtade tillbaka och vårdas hos oss. Vi har även kunnat hjälpa andra regioner.

Vi har under tiden för covid-19 lärt oss mycket kring behandlingsmetoder. Dels genom egna lärdomar, dels genom lärdomar av hur andra arbetar. Det har gjort att vi bland annat har kunnat minska antalet dagar i respirator för våra patienter.

Följ rekommendationer och restriktioner och vaccinera er när ni erbjuds tid. Det är viktigt!

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Vi tar steg framåt hela tiden när det gäller vaccinationen i Örebro län.

I Örebro län är:

 • 84 293 personer vaccinerade med en första dos (34,49 procent)
 • 31 226 personer vaccinerade med en andra dos (12,75 procent)

I Sverige som helhet är 30,7 procent vaccinerade med minst en dos och 9,2 procent vaccinerade med 2 doser.

Mätpunkter och dosintervall:

 • En statlig överenskommelse säger att den 16 maj ska 80 procent av personerna över 65 år vara vaccinerade med en dos. Nu har vi i Örebro län nått 88 procent
 • Statlig överenskommelse säger att den 5 september ska alla över 18 år vara erbjudna en dos vaccin

Dosintervall enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Pfizer 3-6 veckor
 • Moderna 4-6 veckor
 • Astra Zeneca 6-12 veckor

Detta gäller:

 • För yngre än 65 som fått AstraZeneca dos 1 – efter 9-15 veckor gör man ett val mellan mRNA-vaccin och AstraZeneca-vaccin som dos 2
 • Åldersgrupp 60-64 år i fokus
 • Uppsamlingsheat för personer över 65 år
 • Graviditet och vaccination, samverkan med MHV/MVC

Fas 3, det vill säga riskgrupper i åldern 18-59 år, kommer att kunna boka tid för vaccination från och med i dag, tisdagen den 4 maj. Mer information om vaccination för riskgrupper >>

Så nu gäller:

 • Fas 3 går nu vidare med riskgrupper
 • Bokad tid för dos 2 gäller - boka bara om vid nödläge
 • Ingen dos får förfaras!
 • Fas 4 preliminärt: andra halvan av maj med åldersgrupper för säkert genomförande
 • Visa respekt för varandra och ödmjukhet inför omständigheterna

 

Helena Walfridsson, förvaltningsövergripande chefläkare

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt för att minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Alla SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer.

Antalet patienter som utretts och behandlats för cancer eller misstänkt cancer minskade under våren 2020. En återhämtning skedde under hösten 2020 och totalt antal utredningar enligt standardiserade vårdförlopp och antalet cancerdiagnoser är för hela året 2020 på samma nivå som för 2019 i vår region.

Statistik för 2020:

 • 95 procent av patienter som fått en cancerdiagnos i Region Örebro län har utretts enligt SVF. Det är en förbättring jämfört med föregående år, och bättre än genomsnittet för Sverige.
 • 56 procent av patienterna som utretts enligt SVF i regionen har fått utredning och behandling inom ledtiderna i vårdprogrammet. Det är en förbättring jämfört med föregående år, och bättre än genomsnittet  för Sverige.

Sammanfattningsvis:

 • Trots en mycket ansträngd vårdsituation under 2020 har hälso- och sjukvården fortsatt att utreda, behandla och bemöta patienter med cancer eller misstänkt cancer på ett lika bra sätt som tidigare.
 • Den minskning av antalet cancerutredningar som vi såg i våras är återhämtad och totalantalet för 2020 ligger på normal nivå.
 • Arbetet med att förbättra cancervården fortsätter, men vi ser att vi är på rätt väg, och patienternas synpunkter är en mycket viktig del i vårt arbete.

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021