Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 19 – tisdag 11 maj

Publicerad: 2021-05-10 08:21

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Smittoläget

Under vecka 18 hade vi 1085 konstaterade fall. En viss minskning i alla åldersgruppen utom grupperna 16 - 19  år och 20 – 29 år. Det är fortfarande en hög smittspridning och människor som blir allvarligt sjuka.

En ökad provtagning, det högsta antalet analyserade prover sedan pandemin startade.

Nu finns Lådan på fem ställen i länet där det går att hämta ett testkit och provta dig. Det är ett lätt och smidigt sätt att provta sig och registrera enligt den instruktions som finns med och lämna provet i Lådan. och vi kan hitta smitta i ett tidigt skede.

Det har varit variationer och skillnader i smittspridning under pandemin som beror på hur vi betett oss och hållit i restriktioner. Vårt beteende har betydelse för smittspridning.

Användning av munskydd – gäller dig som är född 2004 och tidigare

 • Rekommendationen är förlängd och gäller preliminärt till och med 31 maj
 • Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning.
 • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
 • Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
 • I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.  
 • För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn och unga kan spela enstaka matcher utomhus från och med den 17 maj

 • Tidigare regional rekommendation att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn och unga gäller till den 16 maj.
 • Därefter kan föreningar anordna en match eller tävling/tävlingsdag per lag/utövare och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

Tillsammans kan vi bromsa smittan – allas ansvar

Framöver har vi flera högtider och helger, vi kan inte fira på det sätt som vi är vana vid. Vi måste hålla nere antalet kontakter som möjligt. Håll avstånd och träffas utomhus.

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas- håll avstånd!
 • Handla ensam och använd munskydd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet – med båda doserna!
   

Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård

Läget på länets sjukhus

Antalet sjukhusvårdade covidpatienter har de senaste veckorna sjunkit sakta. Men läget är fortfarande pressat inom sjukvården. Särskilt gäller det inom intensivvården där vi också nationellt har ett pressat läge och där vi hjälps åt över regiongränserna.

Just nu vårdas 48 patienter för covid-19 i vårt län, varav 12 på IVA. 32 covid-19 patienter finns på USÖ, 8 på Karlskoga lasarett och 8 på Lindesbergs lasarett.

Vi har den senaste veckan kunnat förflytta resurser från covid-vård till ordinarie avdelningar och ökat på operationsresurserna något. Minskad smittspridning minskar belastningen på sjukvården.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Drygt 96 000 personer har fått dos 1 och drygt 34 000 har fått dos två.

Detta pågår:

Genomför ett uppsamlingsheat för personer över 65 år, detta görs i hela vår region och lokalt i norr där det varit låg täckningsgrad av vaccinationer.

Fas 3: personer som är 60 - 64 år och personer i riskgrupp ålder 18-59 år.

Val och rekommendationer:

För personer över 65 år är Astra Zenica ett säkert vaccin, efter båda doserna ger det ett fullgott skydd.

Personer som är yngre än 65 år som fått Astra Zenica som dos1 kan efter 9-15 veckor välja mellan att få  mRNA vaccin eller Astra Zenica som dos 2.

Det valet gäller endast personer yngre än 65 år.

I slutet av förra veckan skedde ett avsteg från Folkhälsomyndighetens regler för vaccination vid vaccinationsmottagningen i Hallsberg. Ett sextiotal personer under 65 års ålder vaccinerades med en första dos från Astra Zeneca, trots att Folkhälsomyndigheten bestämt att vaccinet från Astra Zeneca bara ska ges till de som är 65 år eller äldre.

Nå ut till utsatta grupper i sammanhållen samverkan

Vi har fått ett särskilt uppdrag att nå ut till grupper som är utsatta. Det gör vi i samverkan med:

 • Hållbar utveckling/Välfärd och folkhälsa
 • Smittskyddsenheten
 • Kommunikation Regionkansliet.
 • Kommunerna/Socialchefer/IFO
 • Nära vård/Vårdcentraler/MVC/BVC
 • Psykiatri/Rättspsykiatri/SiS
 • Frivilligorganisationer, Stadsmission, härbärgen m fl

Fas 3 pågår fullt ut – boka din tid >>

Fortsättning av vaccination fas i 1 och fas 2

Undvik ombokning och utebli inte från din bokade tid

Fas 4 andra halvan av maj med åldersgrupper för säkert genomförande

Gröna beviset

Gröna beviset är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Datum för när Gröna beviset öppnar är inte bestämt eftersom arbete pågår med regelverk för vaccinationsbevis pågår. Läs mer om gröna beviset på e-hälsomyndigheten

 

Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef

Covid forskning inom Region Örebro län och vid Örebro universitet bidrar till den internationella kunskapsutvecklingen och därmed förbättrad covidvård.

 • 45 vetenskapliga kvalitetsgranskade publikationer från Region Örebro län
 • Fler än 20 pågående projekt i länet

Fortsatt covidforskning:

 • Covid – cellterapi
 • Covid rehabilitering
 • Följa rehabiliteringsprocess
 • Anslag från nationella forsknigsfinansiär
 • Covid långtidsuppföljning
 • Covid vaccination Snabb omställning
 • Nya forskningsnätverk
 • Nationell och internationell samverkan

Fortsatt forskning, med en kombination av grundforskning och kliniska studier, är nödvändigt för att lära oss mer om grundläggande mekanismer och för att optimera behandlingen av covidpatienter.

   

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021