Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 2: Mycket hög smittspridning i Örebro län – omikron dominerar

Publicerad: 2022-01-10 16:00

Virusvarianten omikron dominerar helt den höga smittspridningen i Örebro län. ”Alla behöver nu bidra och göra vad de kan för att motverka det ansträngda läget som vården och omsorgen står inför”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Smittspridningen av covid-19 har ökat snabbt och är nu mycket hög i Örebro län. Under vecka 1 konstaterades cirka 3 500 fall av smittan, jämfört med 1 866 fall veckan innan. Högst smittspridning är det i åldersgruppen 20-29 år, följt av 30-39 år och sedan 40-59 år.

Under den senaste veckan analyserades drygt 18 800 prover för covid-19 i länet och trycket på provtagningen är fortsatt högt.

- Den höga smittspridningen just nu kan förklaras av att virusvarianten omikron dominerar helt. Vaccinationseffekten på smittspridningen är begränsad efter att det har gått en viss tid från att man fick den andra dosen. Det gör att en person kan smittas av covid-19 även om personen har fått två doser vaccin. Däremot är vaccinet mycket effektivt avseende risken för svår sjukdom och därmed behov av sjukhusvård och intensivvård, säger Gunlög Rasmussen.

Totalt vårdas 15 patienter för covid-19 på något av länets tre sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning.

Nya restriktioner kom under måndagen

Utifrån att det nu sker en snabb smittspridning i hela landet kom Regeringen och Folkhälsomyndigheten under måndagen med ytterligare restriktioner. De handlar bland annat om att vuxna nu behöver begränsa kontakterna i samhället ytterligare såväl på arbetet som i offentliga sammanhang och privat.

- Det är för närvarande utmanande för hälso- och sjukvården att hantera den totala sjukvården. Med den snabbt ökande smittspridningen kan man också förvänta en ökad belastning inom vården. Alla behöver bidra och göra vad de kan för att motverka det ansträngda läget som vården och omsorgen står inför, säger Gunlög Rasmussen.

Viktigt att ellever från 12 år vaccinerar sig

Skolorna i Örebro län börjar igen den här veckan. Det berör elever både i grundskolan och gymnasiet och för dem är det närundervisning, på plats i skolan, som gäller.

- Det är därför viktigt att elever från 12 år och uppåt, som ännu inte vaccinerat sig eller som bara tagit en dos vaccin, vaccinerar sig så snart som möjligt. Det smittförebyggande arbetet är också viktigt. Skolorna i länet har bra rutiner att hantera smitta och utbrott och det sker i samråd med smittskyddsenheten. I regionen finns fortsatt god beredskap kring provtagning, säger Gunlög Rasmussen.

Det är viktigt att alla som testar positivt för covid-19 deltar aktivt i smittspårningen. Det gör man genom att logga in på 1177.se och snarat möjligt svara på anvisade frågeformulär och informera dem man har kommit i kontakt med och som kan ha blivit smittade.

Vaccinationsläget

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 233 699
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 227 659
Antal registrerade vaccinationer dos 3: 94 958

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Örebro län:
Andel dos 1:  89,14 procent
Andel dos 2:  86,86 procent
Andel dos 3:  37,07 procent

Rekommendationer som gäller

  • Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och ta prov snarast. Även du som bor med någon som testats positiv för covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa dig.
  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
  • Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas. Alla vuxna uppmanas dessutom att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
  • Vuxna ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla, åka egen bil eller resa vid en annan tidpunkt. Använd munskydd om det inte går att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
  • Alla resenärer uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.
  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2022