Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 20 – tisdag 18 maj

Publicerad: 2021-05-17 09:33

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare
 • Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Anna Jakobsson, hållbarhetschef

 

Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare

Under vecka 19 noterades 962 konstaterade fall av covid-19 i Örebro län. Det kan jämföras med 1 084 fall under vecka 18 och 1 202 fall under vecka 17. Flest smittade under vecka 19 återfanns i åldersgruppen 20-49 år (492 personer).

Anpassningar som planeras från och med den 1 juni:

 • Ändringar i begränsningsförordningen:
  – Hur många deltagare som tillåts vid allmänna sammankomster
  – Hur många deltagare som tillåts vid offentliga tillställningar
   
 • Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19:
  – Mindre cuper och tävlingar tillåts för barn och unga även inomhus
  – Läger för barn och unga kan anordnas i mindre skala
  – Vuxna kan genomföra enstaka tävlingar och matcher utomhus

I det privata livet gäller fortsatt restriktivitet kring antalet kontakter, vilket är värt att tänka på inför till exempel skolavslutningar och liknande händelser.

Tillsammans kan vi bromsa smittan – det är allas ansvar

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas - håll avstånd
 • Handla ensam och använd munskydd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

Martin Gunnarsson, biträdande områdeschef specialiserad vård

Antalet sjukhusvårdade covidpatienter har minskat under den senaste veckan, och vi ser också ett minskat behov av intensivvård. Just nu vårdas 40 patienter för covid-19 i Örebro län, varav 9 återfinns på intensivvårdsavdelning.

Hälso- och sjukvården har kunnat fortsätta med omställning av vården och därmed kunnat påbörja återgången till att bedriva mer av planerad vård. Men det är mycket uppskjuten vård som är på vänt.

Minskad smittspridning minskar belastningen på sjukvården.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Vaccinationsarbetet i Örebro län går framåt:

 • God vaccinationsvilja i länet.
 • Målbilden för den 16 maj är uppfylld. I gruppen över 65 år har mer än 89 procent fått dos 1.
 • Mer än 140 000 givna doser.
 • Vi har påbörjat fas 4!

I Örebro län är 104 203 personer vaccinerade med en första dos (42,55 procent) och 40 541 personer är vaccinerade med en andra dos (16,55 procent). I Sverige som helhet är 39 procent vaccinerade med minst en dos och 12 procent vaccinerade med två doser.

Nu är vi i fas 4, den stora delen av befolkningen:

 • Måndag den 17 maj startade vaccineringen av åldersgrupp 55-59 år (den består av mer än 18 000 personer). Cirka 7 000 är vaccinerade, cirka 3 000 har bokat tid för vaccination.
 • Vaccinleveranserna är avgörande, och de ska täcka både dos 1 och dos 2.
 • Leveransplan och besked från Folkhälsomyndigheten inför sommaren är ännu inte klart avseende antal doser och dosintervall.

Nu gäller:

 • Bokningarna på webben ökar och vi lägger ut fler tider på 1177.se i fas 4, titta på förmiddagen. Kontinuerligt släpp av tider.
 • Ta både dos 1 och dos 2 för fullt skydd.
 • Undvik ombokning, utebli inte då det ger effekter för andra människor.
 • Inringningslista finns – en nödvändighet, en möjlighet, men ingen garanti.
 • Vi värnar varje dos!
 • Respekt och ödmjukhet.

Nu är vi i fas 4 och vi blickar framåt!

Gröna beviset, vaccinationsbeviset, hanteras av e-hälsomyndigheten.

 

Anna Jacobsson, hållbarhetschef

Parallellt med information i breda kanaler, så som presskonferenser och via public service, har vi arbetat med information i andra kanaler för att få maximalt genomslag.

Vi har samarbetat med till exempel länsstyrelsen, civilsamhället, kommuner, bostadsbolag och bovärdar.

Vi har också arbetat tillsammans med enskilda personer som har förtroende och personliga nätverk inom de grupper vi vill nå och vi har ett samarbete med SFI.

Vi har arrangerat både digitala dialogträffar och dialogträffar på plats i till exempel Vivalla.

Vi har även tagit fram filmer och studiematerial och så har vi rekryterat vaccinationsambassadörer för att få ut våra budskap om vikten av att ta vaccin när möjligheten finns.

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021