Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 21 – tisdag 25 maj

Publicerad: 2021-05-24 09:06

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Payam Ceghafi, ordförande för regionövergripande arbetsgrupp för covid-vården
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Annki Olsson, platschef vaccinationsmottagningen Conventum

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Smittspridningen går tydligt åt rätt håll i Örebro län. Minskningen av smittade sker i alla åldersgrupper. Under vecka 20 noterades 646 konstaterade fall av covid-19 i Örebro län. Det kan jämföras med 960 fall under vecka 19 och 1 084 fall under vecka 18. Flest smittade under vecka 20 återfanns i åldersgruppen 20-49 år (312 personer).

Testa dig vid symtom - även milda!

Testkit för covid-19 via låda:

 • Primära sättet att testa sig på
 • Låda utanför varje vårdcentral i Örebro län
 • Tidbokning behövs ej
 • Möjligt att hämta test-kit även åt andra
 • Ta prov på dig själv och lämna sedan tillbaka i lådan
 • E-legitimation behövs för att koppla provet till dig via 1177.se

Faktorer som styr när och hur smittskyddsåtgärder kan anpassas – den samlade bilden avgör:

 • Antal nya fall per vecka
 • Stabilt förbättrat läge
 • Belastning på sjukvården på grund av covid-19
 • Andel vaccinerade vuxna

Anpassade åtgärder från och med 1 juni:

 • Ökat antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  – Ändringar i begränsningsförordningen:
  Inomhus: 8
  Inomhus sittande: 50
  Utomhus: 100
  Utomhus sittande: 500
  Motionslopp: 150
   
 • Vad gäller privat?
  – Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) att endast umgås i en mindre krets.
  – Vid uthyrning av lokal till privat sammankomst gäller fortfarande max 8 personer.
   
 • Mindre tävlingar, cuper och läger kan anordnas från den 1 juni.
   
 • Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
   
 • Mindre cuper och tävlingar tillåts för barn och unga även inomhus
   
 • Läger för barn och unga kan anordnas i mindre skala
   
 • Vuxna kan genomföra enstaka matcher och tävlingar utomhus


För användning av munskydd för dig som är född 2004 och tidigare gäller regional rekommendationen till och med 31 maj, det vill säga:

 • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
 • Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
 • I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.  
 • För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning
 

Från den 1 juni gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för användning av munskydd

 • Kollektivtrafik
  – Använd munskydd när du reser med kollektivtrafik där du inte kan boka plats
  – Vardagar 7-9 samt 16-18
  – Gäller dig som är född 2004 och tidigare
   
 • Vård- och omsorgsmiljö - särskilda rekommendationer
   
 • Arbetsplatser och inom skola - Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Tillsammans kan vi bromsa smittan – det är allas ansvar:

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas - håll avstånd!
 • Handla ensam och använd munskydd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet 

 

Payam Ceghafi, ordförande för regionövergripande arbetsgrupp för covid-vården

Vi ser en tydlig minskning av antalet sjukhusvårdade patienter, och vi ser också ett minskat behov av intensivvård. Just nu vårdas 20 patienter för covid-19 i Örebro län, varav 8 återfinns på intensivvårdsavdelning.

Pandemin har skapat stora utmaningar i form av minskat kapacitet för planerad vård. Nu arbetar vi för att ställa om för att kunna ta hand om den uppskjutna vården.

Men det är viktigt att vi fortsätter ta ett personligt ansvar – håll ut!

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

I Örebro län är 111 351 personer vaccinerade med en första dos (45,45 procent) och 46 530 personer är vaccinerade med en andra dos (19 procent). I Sverige som helhet är 42 procent vaccinerade med minst en dos och 13,5 procent vaccinerade med två doser.

Fas 4 – nästa steg:

 • Vi öppnar nu upp för nästa åldersgrupp 50-54 år, det vill säga födda 1971 och tidigare
 • Det finns tider, men ännu inte fullt ut
 • Vi vaccinerar för fullt, inklusive tidigare faser med ändringar
 • Dos 1 och dos 2 för fullt skydd, undvik ombokning
 • Inleveranserna ökar under nästa vecka inför juni.
 • Leveransplanen för sommaren ännu inte klar men dosintervall och målbild håller.
   

Preliminär tidplan fas 4:

 • Födda 1976 eller tidigare: vecka 23
 • Födda 1981 eller tidigare: vecka 24
 • Födda 1986 eller tidigare: vecka 25
 • Födda 1987-2003 eller tidigare: Planen kommer att uppdateras löpande efter tillgång på vaccin
   

Så nu gäller:

 • Fler tider på webben - 1177.se i fas 4
 • Titta på förmiddagen, vi släpper kontinuerligt tider
 • Omfattande samarbete i civilsamhället för att nå ut till alla
 • Samma rutiner på alla våra vaccinationsnoder - för alla
 • Smittskyddsåtgärder och restriktioner gäller för alla
 • Vi värnar varje dos!
 • Respekt och ödmjukhet
   

Annki Olsson, platschef vaccinationsmottagningen Conventum

Vi möter människor som väljer att ta vaccinet. Vi har ett enkelt och tydligt uppdrag: vi ska vaccinera och i det ska vi ha ett gott värdskap som ger trygga, glada och nöjda besökare.

När du som patient kommer in möts du av två vakter som hälsar välkommen, sen möts du av våra värdar som tar emot dig. Därefter fyller du i din hälsodeklaration vid ståborden inne i lokalen. Vid behov kan läkare konsulteras. Därefter går du till ett vaccinationsbås. Vi har 25 vaccinationsbås på Conventum i Örebro. I varje bås vaccinerar en sjuksköterska och där finns också en administratör som registrerar vaccinationen.

När vaccinationen är klar får du som vaccinerats sitta ner cirka 10 minuter för att pusta, sen är vaccinationen gjord och du kan gå hem.

I morgon (den 26 maj) vaccineras cirka 2 300 personer, och för att göra det går det åt cirka 60 personer.

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021