Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 3: Region Örebro län inför ny rekommendation - provtagning enbart för personer med symtom

Publicerad: 2022-01-17 15:44

Smittspridningen i Örebro län har ökat kraftigt de senaste veckorna och trenden håller i sig. Regionen inför därför, från och med den 18 januari, en tillfällig rekommendation om att personer som är hushållskontakt eller varit i nära kontakt med en smittad provtar sig enbart vid symtom. Detta görs för att säkerställa att alla med symtom fortsatt ska kunna ta PCR-prov. Rekommendationen gäller i första hand till och med den 1 februari.

- I aktuell situation när vi ser en mycket omfattande smittspridning, som befaras öka ytterligare den närmsta tiden, kan analyskapacitet och rimliga svarstider bli svåra att upprätthålla. Resurserna behöver därför prioriteras där de gör störst skillnad. Långa svarstider kan i en situation med mycket omfattande smittspridning få negativa samhälleliga konsekvenser avseende onödigt lång frånvaro från arbete. Nationellt pågår även en översyn för att om möjligt kunna korta tiden som en person med smitta och dess hushållskontakter behöver vara i karantän, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Från och med den 18 januari gäller följande för allmänheten:

 • Personer som är hushållskontakt till en smittad rekommenderas provtagning endast om de får symtom. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.
 • Personer som är nära kontakter till en smittad på arbete, skola eller fritid rekommenderas provtagning endast om de får symtom. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.
 • Symtomfria personer som varit utomlands rekommenderas inte längre att provta sig, enligt nationella rekommendationer.

Förhållningsregeln att stanna hemma i sju dagar gäller fortfarande

Övriga åtgärder för att hindra smittspridning, som förhållningsregeln att stanna hemma i sju dagar för hushållskontakter, gäller fortfarande. Vid förhållningsregler för hushållskontakter kommer tiden när man ska stanna hemma att räknas från att den smittade insjuknade, och inte från provtagningsdatumet som varit fallet tidigare.

- Jag vill också påminna om att när en person har testat positivt för covid-19 finns det ingen anledning att ta ytterligare ett test för att se om man är smittfri eller av annan orsak. Provet kan vara positivt lång tid efter en infektion, utan att personen längre är smittsam. En sådan uppföljande provtagning fyller ingen funktion utan tar bara onödiga resurser i anspråk, säger Gunlög Rasmussen.

För personer med symtom på covid-19 gäller följande:

 • Stanna hemma vid nytillkomna symtom
 • Ta prov för covid-19 så snart du har möjlighet. Du ska stanna hemma i väntan på provsvar. Om du av någon anledning inte tar ett test ska du bete dig som om du har covid-19 och stanna hemma i sju dygn.
 • Vid positivt provsvar får du förhållningsregler och information om hur länge du ska stanna hemma.
 • Du som har haft covid-19 senaste halvåret behöver inte ta prov, men du ska stanna hemma så länge du är sjuk.

Regionen prioriterar vård- och omsorgspersonals covid-prover

Särskilda testrekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg. För dessa kvarstår rekommendationen att testa sig som hushållskontakt och nära kontakt även om man inte har symtom.

Från och med lunchtid tisdag den 18 januari inför Region Örebro län även särskilda lådor för inlämning av covid-prover, en i varje länsdel, som endast ska användas av länets vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära. Dessa prover kommer att prioriteras.

- För att kunna erbjuda god tillgänglighet för vård- och omsorgspersonal står även dessa lådor utomhus. Vi vill understryka att dessa lådor enbart gäller för vård- och omsorgspersonal, och ber dig respektera detta för din och dina medmänniskors skull. Det behöver respekteras för att vi i länet fortsatt ska kunna upprätthålla bemanning inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen, säger Gunlög Rasmussen.

Smittspridningsläget

Förra veckan konstaterades 6 200 fall av covid-19 i Örebro län (fler fall kan tillkomma på grund av viss eftersläpning i rapporteringen). Fler än 25 000 prover analyserades.

Rekommendationer om covid-19

 • Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och ta prov snarast. Även du som bor med någon som testats positiv för covid-19 ska stanna hemma i sju dagar.
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas. Alla vuxna uppmanas dessutom att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
 • Vuxna ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla, åka egen bil eller resa vid en annan tidpunkt. Använd munskydd om det inte går att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
 • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2022