Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 3: Viss nedgång i smittspridningen i länet

Publicerad: 2021-01-19 17:44

Med cirka 600 bekräftade fall den senaste veckan ser Region Örebro län en minskning i smittspridningen av covid-19.

– Från att ha legat på en platå under några veckor med cirka 800 fall per vecka ser vi en minskning till drygt 600 nya fall av covid-19 under vecka 2. Det är en minskning i alla åldersgrupper och liksom tidigare ser vi att smittan framförallt sker mellan de som bor tillsammans, på arbetsplatser och inom vård och omsorg, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Samtidigt är det ungefär lika många personer som provtar sig varje vecka, det vill säga cirka 6 200 prover. Det betyder att även andelen positiva prover minskar.

– Det är glädjande att vi ser en viss nedgång i smittspridningen just nu. Men samtidigt är det av största vikt att hålla i de grundläggande allmänna råden för att vi även fortsättningsvis ska kunna begränsa smittan. Nu när alla är tillbaka efter ledigheter är det till exempel extra viktigt att arbeta med de smittförebyggande åtgärderna på skolor och arbetsplatser. Det är också viktigt att personer som kan arbeta på distans fortsätter att göra det, säger Gunlög Rasmussen.

Under tisdagen vårdades 40 covid-patienter på vårdavdelning i regionen och 5 covid-patienter på intensivvårdsavdelning.

Prioriteringsordning enligt Folkhälsomyndigheten

– Vaccinationerna mot covid-19 pågår för fullt i samverkan med kommunerna i länet helt enligt plan. Otroligt många har vaccinerats genom ett effektivt arbete och flera har redan fått dos 2 vilket är en framgång, berättar Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro län.

I fas 1 betyder det att äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst, personal på äldreboenden och inom hemtjänst samt nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst vaccineras. Prioriteringsordningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I övergången mellan fas 1 och fas 2 vaccineras nu också personal på intensivvårdsavdelningar i regionen, därnäst följer akutmottagningar, ambulans och covid-avdelningar, enligt beslut av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Alla vaccinationsmottagningar har öppnat

De fem vaccinationsmottagningar som finns i länet har öppnat och där har vaccinationerna av vård- och omsorgspersonal startats. Detta är en stor grupp där vaccinationerna tillsammans med övriga i fas 1 komer att ta ytterligare en vecka. Mottagningarna ligger på Conventum och i Boglundsängen i Örebro, på Esplanaden 1 i Hallsberg, i Transcoms före detta lokaler i Karlskoga och i Libos före detta kontor i Lindesberg.

Besked om vaccinationerna inom fas 2 ges så snart leveranserna säkrats och tidböckerna kan öppnas för bokning, digitalt via 1177.se eller callcenter. Vaccinet levereras stegvis och i begränsade volymer och takten är beroende av tillgången på vaccin, där det just nu är en begränsning och nedgång från Pfizer. När regionen öppnar för vaccination i fas 2 kommer man att säkra vaccin till de äldsta först. Detta innebär att regionen kommer att sätta en gräns på 80 år och äldre inledningsvis och i övrigt följa de rekommendationer inom prioriteringsgruppen steg för steg. Se faktaruta.

– Vårt mål är att vaccinera så många som möjligt, så säkert och snabbt som möjligt. Vi har därför valt en organisation med flöde och flexibilitet som säkrar varje dos, säger Inger Olsson Nordin, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro län.

Fakta – prioriteringsordning

 • Fas 1:
  – Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst
  – Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst
  – Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst
    
 • Fas 2:
  – Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  – Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  – Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
   
 • Fas 3:
  – Personer 18-69 år som tillhör en riskgrupp
   
 • Fas 4:
  – Hela resterande befolkning från och med 18 år.
   

Här finns daglig uppdaterad statistik för covid-19

Information om provtagning av covid-19 på 1177.se

Information om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021