Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 30: Fortsatt låg smittspridning men fler smittas i samband med utlandsresor

Publicerad: 2021-07-27 13:08

Antalet fall av covid-19 i Örebro län ökade något under vecka 29. Totalt bekräftades knappt 45 fall, varav nästan hälften smittats utomlands. Flest positiva fall ses i åldersgruppen 20-29 år. Under förra veckan analyserades cirka 2150 prover för covid-19, vilket är något fler jämfört med veckan innan. Andelen positiva prover ligger kring 2,6 procent.

På tisdagen vårdades två patienter för covid-19 på intensivvårdsavdelning i regionen. Ingen covid-patient fanns inlagd på vårdavdelning. 

- Vi har fortfarande en låg smittspridning av covid-19 i Örebro län, men vi ser att allt fler smittas utomlands i samband med semesterresor. I huvudsak är det ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern som smittas på populära turistorter, till exempel i Spanien, säger biträdande smittskyddsläkare Lisa Vennberg.

- Festande och nattklubbsliv är en riskfaktor för smitta. Umgås i en mindre krets på resmålet och håll avstånd till andra. Testa dig för covid-19 efter hemkomst, enligt de rekommendationer som finns. Var uppmärksam på symtom första veckan efter en utlandsresa och kom ihåg att även du som är vaccinerad ska stanna hemma och provta dig vid symtom på covid-19, fortsätter hon.

God tillgång på vaccin och god vaccinationsvilja i stort

Region Örebro län vaccinerar nu alla personer födda 2003 eller tidigare. Tillgången till vaccin är fortsatt bra och vaccinationen går framåt i god takt. Det är nu drygt 78 procent av länsinvånarna som fått en första dos och 55 procent är fullvaccinerade. Befolkningen har god vaccinationsvilja i stort, men de yngre i åldersgruppen 18-29 år måste hänga på för det är där smittspridningen nu sker. Regionen jobbar också med uppsökande kontakter i samverkan för att nå ut i utsatta områden och ser att det ger resultat med bättre vaccinationstäckning.

Intresset för drop-in dos 1 och dos 2 är fortsatt stort. Det är en möjlighet för alla att komma direkt och där antalet tillgängliga vaccindoser samt bokade tider för dagen avgör. Under vecka 29 valde drygt 2 700 personer att vaccinera sig via en drop-in-tid. Personer med bokad tid har sin dos garanterad.

- Vi har gott om vaccin och vill vaccinera så många som möjligt under sommaren för att förhindra smittspridningen från att ta fart igen. Deltavarianten som dominerar nu kräver två doser för gott skydd så vänta inte med dos två, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinsamordnare.

Vaccin till ungdomar från 16 år från nästa vecka

Med start måndag den 2 augusti kommer Region Örebro län att erbjuda vaccin till unga födda 2004 eller 2005.

Ungdomar i den här åldersgruppen kan inte komma via drop-in utan ska boka tid för rätt omhändertagande på våra vaccinationsmottagningar. Inom hälso- och sjukvården görs en individuell bedömning om personer som inte är myndiga själva bedöms kunna besluta om sin vård eller inte, och det kommer att göras även när det gäller vaccin mot covid-19.

- En enskild bedömning av mognadsnivån kommer att göras på plats på vaccinationsmottagningen. Det görs i ett samtal med vaccinatören innan vaccinet ges. Det går också bra att skriva ut en samtyckesblankett med vårdnadshavarnas underskrift och ta med. Vi välkomnar såklart också en vårdnadshavare att följa med sin ungdom till vaccinationsmottagningen, säger Inger Nordin Olsson.

Budskapet nu till alla är: Vaccinera er, kan de äldre så kan ni yngre! Det handlar om ett viktigt skydd för alla och envar i samhället, så passa på nu. Det finns vaccin och gott om tider.

Rekommendationer som fortfarande gäller

  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus.
  • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Följ rekommendationer vid inresa till Sverige. Var vaksam på symtom.
  • Testa dig och stanna hemma, även vid milda symtom.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Vaccination: skydda dig själv och andra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juli 2021