Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 35 – tisdag 31 augusti

Publicerad: 2021-08-30 09:06

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Lena Adolfsson, områdeschef nära vård
   

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

De senaste veckorna har smittspridningen ökat. Under vecka 34 konstaterades drygt 200 nya fall.

Vad kan vi förvänta oss i höst?

 • Folkhälsomyndighetens scenarier pekar på ökad smittspridning.
 • Förebyggande åtgärder och allmänna råd är särskilt viktiga i miljöer med ovaccinerade grupper, exempelvis i skolan.
 • Var hemma vid symtom och testa dig, det gäller även vaccinerade.
 • Särskilda rekommendationer kring testning efter resa utomlands.
   

Vad gäller för smittspårning och testning i skolmiljö?

 • Ett fall i klassen/gruppen.
  – Information till elever/vårdnadshavare, observans på symtom - om symtom, stanna hemma och testa dig.
   
 • Nära kontakt
  – Testning även om symtomfri.
  – Avstå fritidsaktiviteter under 7 dagar.
   
 • Vid två eller fler bekräftade fall i en klass/grupp
  – Testning av hela klassen/gruppen även om symtomfri
  – Testkit kan delas ut via skolan
  – Vårdnadshavarens ansvar att testningen genomförs
   

Rekommendation om testning efter utlandsvistelse:

 • Alla personer över 6 år som reser in i Sverige från länder utanför Norden ska ta ett PCR-test, oavsett om man har symtom eller inte.
 • Undantag för personer som är fullvaccinerade för minst två veckor sedan eller den som haft bekräftad covid-19 senaste halvåret.
 • Vid symtom gäller testning även om man är vaccinerad eller haft tidigare covid-19.
   

Covid-19 efter vaccination:

 • Vacciner mot covid-19 är effektiva och ger ett gott skydd.
 • Men … inget vaccin ger 100 procents skydd.
 • I takt med att fler vaccineras ökar antalet som smittas trots vaccination.
   

Studie om immunförsvar efter vaccinering mot covid-19 hos personer på äldreboenden

 • Det är en studie för att undersöka hur länge en person har skydd mot sjukdomen efter vaccination.
 • Resultat kan komma att användas vid beslut om framtida vaccination mot covid-19 för personer som bor på äldreboenden i Sverige.
 • Umeå universitet ansvarar för studien som genomförs i samarbete med Region Örebro län.
 • Genomförs med stöd från Vetenskapsrådet och Folkhälsomyndigheten.

 

Gällande åtgärder mot covid-19:

 • Vaccination: skydda dig själv och andra
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus
 • Stanna hemma och testa dig även om du bara känner dig lite sjuk
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Testa dig efter inresa i Sverige och var vaksam på symtom

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Drygt 207 845 personer i länet har fått dos 1 (83,27 procent) och drygt 190 781 (76,59 procent) har fått dos två.
 

Vaccinationerna – vad ser vi?!

 • Eloge till alla vaccinerade.
 • God vaccinationsvilja.
 • Bra täckningsgrad = gott skydd.
 • Fin följsamhet av dos 1 + dos 2.
   

Men:

 • Smittspridning pågår.
 • Skillnader i åldrar och i samhället när det gäller andelen vaccinerade.
 • 90 procent av dem som vårdas på IVA är ovaccinerade.
   

Vaccinera mera och vaccinera flera. Vad sker nu?

 • Tillgänglighet med öppettider kvällar och helg.
 • Drop in för dos 1 och dos 2. Enkel bokning via 1177.se
 • Övergång till ett vaccin, Moderna.
   

Fokusområden framöver:

 • Unga/yngre, det vill säga 20-40 år.
 • Samverkan med gymnasieskolor/KomVux/SFI.
 • Samverkan med Örebro universitet.
 • Sammanhållet arbete i utsatta områden/grupper.
 • Informera och motivera alla och överallt.
   

Nytt direktiv från Folkhälsomyndigheten:

 • Extra dos vid medfödd eller förvärvad immunbrist.
 • Inga andra riskfaktorer ingår, ej anhöriga.
 • Som patient kommer du att bli kontaktad/erbjuden vaccinationen. Det går inte att komma på drop in eller att boka tid.
   

Vaccinationerna – vad stundar?

 • Vi vaccinerar fullt ut – passa på!!
  – Tider, snabba flöden och vaccin finns.
   
 • Fortsatta vaccinationer enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten.
  – Extra dosen.
  – Eventuell tredje dos för alla.
  – Eventuell vaccinering av barn/ungdomar.
   
 • Från storskaligt vaccinationsuppdrag nationellt till regional anpassning överallt i landet.
   
 • Övergång till Nära vård inom regionen den 1 oktober.
  – Fyra vaccinationsnoder med koppling vårdcentraler.
   

Lena Adolfsson, områdeschef Område nära vård

Provtagningen av covid-19 förändras men alla länets vårdcentraler kommer fortsatt att ha testkit under dagtid, på övriga tider vänder man sig till jourvårdcentralen.

Den 1 oktober upphör massvaccineringen, och vaccineringsuppdraget övergår till Nära vård.

Den 8 september stänger vaccinationsnod Conventum. Övriga noder kommer att vara kvar. I det fortsatta arbetet kommer stöd att tas av utbildad personal, som har gjort ett föredömligt arbete.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 september 2021