Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 36: Smittspridningen ökar mest bland yngre och medelålders

Publicerad: 2021-09-07 15:14

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Under vecka 35 testades cirka 255 personer positivt för covid-19. Det kan jämföras med cirka 220 fall veckan innan. "Vi har en fortsatt ökning av antalet positiva fall. De flesta som insjuknar är barn, ungdomar och personer i medelåldern", säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

Den senaste veckan ökade även provtagningen för covid-19 vilket resulterade i att svarstiderna förlängdes. Situationen med fördröjda provsvar har nu lösts och den som provtar sig kan åter förvänta sig normala svarstider, det vill säga mellan 12-36 timmar från det att provet lämnas in.

– Det är positivt att många provtar sig och det är viktigt att vi fortsätter att provta oss, även vid milda symtom. Det gäller även de som är vaccinerade. Vi ser många andra luftvägsinfektioner som cirkulerar just nu och man bör provta sig vid symtom. Det går inte att skilja vanlig förkylning från covid-19 bara på symtomen, säger Johanna Furberg.

Under tisdagen vårdades sju patienter för covid-19 på något av regionens sjukhus, två av dem på intensivvårdsavdelning.

Lägst täckningsgrad i åldersgruppen 45 år och yngre

210 678 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19. Det är drygt 84 procent av befolkningen i regionen. 197 455 personer har fått dos 2, vilket är drygt 78 procent.

Vaccinationsmålet är 90 procent i alla åldersgrupper.

– Vi måste öka täckningsgraden i åldersgruppen 45 år och yngre. Där har vi lägst täckningsgrad. Att fler vaccinerar sig är en förutsättning för att samhället ska kunna öppnas upp mer, till exempel när det gäller större publik till idrottsevenemang, konserter och andra event. Du som ännu inte vaccinerat dig, ta ditt samhällsansvar nu, säger Stellan Johansson, biträdande vaccinationssamordnare.

Den 30 september upphör den storskaliga vaccineringen och organisationen för vaccinering övergår till att ingå i Område nära vård i Region Örebro län. Regionen övergår också till att enbart nyvaccinera med Modernas vaccin, Spikevax, som är lättare att hantera och har bättre hållbarhet.

– Spikevax är precis som Pfizers Comirnaty ett mRNA-vaccin och har visat motsvarande hög effekt och säkerhet. På de flesta vaccinationsmottagningarna är Spikevax redan i dag det vaccin som används, säger Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum, Region Örebro län.

Information skickas till dem som berörs av tredje dos

Arbetet med att ge en tredje vaccin-dos till personer med immunbrist har inletts. Information om vaccineringarna skickas ut till de som berörs av ansvariga på specialistklinikerna.

– Den som ska ta dos 3 behöver komma ihåg att ta med informationsbrevet från specialistkliniken, då detta fungerar som en vaccinationsbiljett för dos 3, säger Stellan Johansson.

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus.
  • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Följ rekommendationer vid inresa till Sverige. Var vaksam på symtom.
  • Testa dig och stanna hemma, även vid milda symtom.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Vaccination: skydda dig själv och andra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

  
 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2021