Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 38: Smittspridningen minskar i Örebro län

Publicerad: 2021-09-21 15:13

Smittspridningen av covid-19 minskar i Örebro län. Cirka 180 personer testade positivt under vecka 37. Det kan jämföras med cirka 280 positiva fall av covid-19 under vecka 36.

Under vecka 37 sågs en minskning av antalet fall i åldersgrupperna 0-19 år och 20-49 år i regionen, även om majoriteten av smittspridningen fortfarande sker bland yngre och medelålders. I åldersgrupperna 50-69 år och 70 år och äldre var antalet diagnosticerade fall väsentligen oförändrat.

– Vi ser med tillförsikt på att smittspridningen bland yngre och medelålders minskar något, men det är för tidigt att säga hur den fortsatta utvecklingen blir, säger Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Antalet provtagningar minskade också under förra veckan. Vecka 37 analyserades cirka 8 278 prover och det är en minskning med cirka 3 000 prover från veckan innan. Andelen positiva prover minskade från 2,6 procent till 2,1 procent.

Under tisdagen vårdades sju patienter för covid-19 på något av regionens sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning.

– Många restriktioner kommer att upphöra den 29 september, men fortfarande gäller att man ska stanna hemma och testa sig om man har symtom på covid-19. Ta även chansen att vaccinera dig om du inte redan gjort det, säger Lisa Vennberg.

85,3 procent av befolkningen fått en dos vaccin

Vaccinationerna fortskrider i Örebro län och nu har 85,3 procent (213 804 personer) av befolkningen fått en dos vaccin och 81,4 procent (203 952 personer) har fått två doser.

När det gäller täckningsgrad för ett gott skydd i samhället och för att bromsa smittspridning behöver man nå över 90 procent. Regionen når upp till den täckningsgraden bland länsmedborgarna som är i åldersgrupperna över 50 år och det tack vare god vaccinationsvilja.

– Däremot behöver vi vaccinera och nå flera i yngre åldrar. Just nu skickar vi därför brev till alla i åldrarna 18-45 år som inte vaccinerat sig i Örebro län. Vi lyfter fram erbjudande om vaccination för att fånga upp och nå så många som möjligt av de som är ovaccinerade. All information om tider, bokning och platser finns i brevet, så ta chansen nu ni som får brev. Vi använder numera Modernas vaccin Spikevax som i en ny studie visat sig ge ett längre skydd mot svår covid-19, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro län.

Regionen skickar brev om erbjudande om extra dos

Alla som har allvarlig immunnedsättning till följd av sjukdom eller behandling blir också kontaktade av Region Örebro län, det vill säga av behandlande vårdenhet, för erbjudande om en extrados vaccin inom de närmaste veckorna. Brevet är "biljetten" för denna extrados.

Nästa steg är att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar i ålder 12-15 år erbjuds vaccin i två doser. Vaccinationerna inleds samordnat i landet med början vecka 41, det vill säga från och med den 11 oktober 2021. Det går inte att boka tid eller bli vaccinerad innan dess, och man måste ha fyllt 12 år, alltså det är inte födelseåret som gäller. Vaccinationerna för dessa åldersgrupper kommer att ske i nära samverkan med skolorna i länet som tidigare och även elevhälsan. Mer information om detta kommer senare.

– Alla ni födda 2005 och tidigare som inte vaccinerat er, välkomna vi väntar på er, säger Inger Nordin Olsson.
 

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus.
  • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Följ rekommendationer vid inresa till Sverige. Var vaksam på symtom.
  • Testa dig och stanna hemma, även vid milda symtom.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Vaccination: skydda dig själv och andra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 september 2021