Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 4 – tisdag 26 januari

Publicerad: 2021-01-25 09:26

Inspelning från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Anja Rosdahl, överläkare infektionskliniken

  

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Under vecka 3 hade vi 588 nya fall i Örebro län, något färre fall än veckan innan.

Läget i vården ser också något stabilare ut. Det ligger inne totalt cirka 40 personer på länets sjukhus, varav sex får intensivvård.

Under hela pandemin har Örebro kommun haft flest smittade sett till invånarantal även om vissa kommuner sticker ut i bland. Nu har Hällefors haft många nya fall och en hög smittspridning. Det har inte kunnat spåras till något enskilt utbrott. Det visar att trots att vi ser en stabilisering generellt, är det väldigt skört och det gäller att vi håller ut.

Regeringen har förlängt rekommendationerna till kommuner och regioner vad gäller att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till 7 februari. Men de öppnar upp för unga, födda -05 och senare, att återuppta idrottsaktiviteter och andra fritidsaktiviteter. Men det måste ske på ett klokt sätt.

Gymnasieskolor återgår delvis till närundervisning. I vilken grad det sker beror på lokala förutsättningar. Smittskyddsenheten har kontinuerlig dialog med skolchefer

Virus förändras över tid, det är förväntat att det dyker upp nya virusvarianter. Kan överleva lättare och ha lättare att spridas.

Om du har varit i riskland, i nuläget: Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge:

 • Stanna hemma minst sju dagar och undvik nära kontakter efter hemkomst.
 • Ta prov för covid19 direkt efter hemkomst och därefter efter 5 dagar igen, oavsett symtom eller inte.
 • Hushållskontakter till den som rest ska också vara hemma i väntan på provsvar

Vad gör vi i Örebro län för att hitta nya virusvarianter:

 • Av alla nya fall tittar man på närmare på ungefär 10 procent.
 • Fokus på prov från fall som varit i riskländer.
 • Urval av prov från större utbrott.

Hittills har vi haft två fall i Örebro län som rest i Storbritannien som kommit hem med smitta och så ytterligare tre fall från deras hushåll. Totalt fem fall med en tydlig reskoppling.

Den här veckan har vi en fortsatt stabilisering men vi kan inte vänta oss samma snabba nedgång som under senvåren så vi måste hålla i interventionerna.

Tillsammans kan vi bromsa smittan:

 • Träffa så få som möjligt.
 • Håll avstånd till andra och undvik plaster med trängsel
 • Arbeta hemifrån
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna noga och ofta.
   

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Vi lever i en pandemi och det är en global. Även vaccinationsfrågan är global. Vi lever i ett land som har tillgång till vaccin, det är en enorm fördel. Vi måste sätta samman alla delar, virusets framfart och vaccinationsfrågan.

Hur är läget gällande vaccination mot covid-19? Jo, vi är inne i ett par veckor av pressat läget, antal doser kommer i mindre omfattning än förväntat och alla regioner är pressade. Vi vill komma i gång men vi är just nu i ett stand by-läge.

Nu är det stand by-läge till följd av att Pfizer, Moderna och Astra Zeneca minskar leveranserna och levererar mindre sändningar. Det förskjuter den tidsplan vi riggat för här och den som man riggat för nationellt.

När vi vaccinerar gör vi det enligt Folkhälsomyndighetens  prioriteringar.

Vi vaccinerar för fullt tillsammans med kommunerna med det vaccin vi har.

Fram till och med i går har vi levererat 11 000 doser.

Fas 1 pågår, där lägger verkligen kommunerna ner sin själ och vi är på gång med överlappning till fas 2.

Alla vaccinationsnoder är i gång, om än på ”deltid”. Den här veckan är Conventum i Örebro och Karlskoga i gång.

Varje dos är viktig.
 

Anja Rosdal, verksamhetschef Infektionskliniken

Försök till besvarande av de vanligaste frågorna om de i dag godkända vaccinen från Pfizer och Moderna följer här:

Jag är allergisk – kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Man ska inte vaccineras om man reagerat med:

 • Svår allergisk reaktion på första dosen vaccin.
 • Svår allergisk reaktion på substans i vaccinet.

Vanliga allergier mot till exempel födoämne, antibiotika, insektsbett är inte ett skäl att avstå vaccination. Läkarna på vaccinationscentralerna gör riskbedömning.

Ökad blödningsbenägenhet – hur gör jag?

Vaccinet ges i muskeln så det finns risk för blödning i muskeln. På 1177 finns riktlinjer för hur du ska göra om du äter till exempel Waran eller NOAK för att minska risken för blödning.

Jag har sänkt immunförsvar på grund av läkemedel eller sjukdom. Kan jag ta vaccin mot covid-19?

Ja, men eventuellt får du ett sämre skydd än förväntat.

Ska jag vaccinera mig trots att jag redan haft covid-19?

Ja, immunitet efter sjukdom är troligen tidsbegränsad. Men ha inte för bråttom, vaccination tidigast 4 veckor efter genomgången infektion. Om det är mindre än 6 månader sedan du hade covid-19 är det inte så bråttom, inte viktigt att vara först i kön, det är min personliga åsikt.

Vad kan jag förvänta mig för biverkningar av vaccinationen?

Lokal svullnad, rodnad och smärta vid injektionsplatsen.

Allmänna symptom inom 24 h och varar sällan mer än 24 h. Lite vanligare efter dos 2.

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Ont i kroppen
 • Diarré

Vad gör jag om jag får covidsymtom efter att jag vaccinerats?

Du ska bete dig som innan du vaccinerade dig eftersom vaccinet inte ger 100 procentigt skydd.

 • Har du varit exponerad för smitta: isolera dig och ta prov.
 • Har du luftvägssymtom: isolera dig och ta prov,
 • Har du allmänsymtom som kommer inom ett dygn och varar max ett dygn efter vaccination: isolera dig.
 • Får du symtom senare och efter 2 doser vaccin: isolera dig och ta covidprov.

Slutligen: I stort sett alla kan ta vacciner, gå till vaccinationsmottagningen, där får du hjälp.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021