Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 4: Smittspridningen mycket hög i länet – ”håll nere de fysiska kontakterna”

Publicerad: 2022-01-24 16:06

Smittspridningen i Örebro län fortsätter att öka och är nu mycket hög. Det medför bland annat att frånvaron av personal, till följd av egen sjukdom, familjekarantän eller vård av barn, påverkar vård och omsorg och andra delar i samhället i hög utsträckning.

- Smittspridningen fortsätter öka trots anpassade rekommendationer kring testning, som innebär att vi fångar färre fall av smitta. Föregående vecka konstaterades mer än 11 100 fall av covid-19 i länet. Flest fall ser vi i åldersgrupperna 6-12 år samt 20-49 år. Provtagningen fortsätter också att öka, trots nya rekommendationer, och under förra veckan analyserades fler än 31 000 prover, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Den höga smittspridningen påverkar nu också vården på så sätt att fler personer vårdas inneliggande för covid-19. Det handlar både om patienter som är inlagda primärt på grund av covid-19, men även patienter som vårdas av annan orsak och samtidigt har testat positivt för covid-19. Just nu vårdas 29 covid-patienter på vårdavdelning och tre på intensivvårdsavdelning på länets tre sjukhus.

- Den smittspridning vi nu ser innebär att vi behöver räkna med att vi blir exponerade för smitta i många olika situationer, på arbetsplatsen, på aktiviteter och i samhället. Så snart några personer träffas får man räkna med att någon kan vara smittad. Vi behöver hålla nere de fysiska kontakterna i möjligaste mån och på så sätt hjälpas åt att hålla nere smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen.

Gunlög Rasmussen understryker vikten av att de nya provtagnings-rekommendationerna följs, så att svarstiderna inte blir för långa och personer som fysiskt behöver vara på sin arbetsplats ska kunna få provsvar i rimlig tid.

Påfyllnadsdos av vaccin rekommenderas till personer med allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en påfyllnadsdos till personer med allvarlig immunbrist. Aktuella personer i Region Örebro län är välkomna att boka tid på en vaccinationsmottagning tre månader efter den extrados denna grupp fick under hösten 2021. Vid medicinska frågor, kontakta behandlande läkare.

Rekommendationer för allmänheten som har symtom:

 • Testning rekommenderas för personer som har symtom och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Även elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer rekommenderas testa sig vid symtom.
 • Vid positivt provsvar ska man vara hemma minst fem dagar.
 • De som har symtom men inte rekommenderas provtagning ska bete sig om att de har covid-19 och också stanna hemma minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd
 • Personer som har haft covid-19 senaste tre månaderna behöver inte ta prov, men ska stanna hemma så länge man är sjuk.
 • Förskolebarn ska stanna hemma om de får symtom och tills barnet har varit utan feber i minst ett dygn och verkar frisk och pigg. Barn upp till sex år behöver inte lämna prov.

För patienter, omsorgstagare och personal inom vård och omsorg gäller särskilda rekommendationer kring provtagning.

Rekommendationer om covid-19

 • Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.
 • Alla bör vara uppmärksam på symtom på covid-19 och ta prov enligt gällande rekommendationer.
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas. Alla vuxna uppmanas dessutom att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
 • Vuxna ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Använd munskydd om det inte går att undvika trängsel.
  Särskilda råd gäller för de som är ovaccinerad.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 januari 2022