Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 40: Ingen tydlig effekt av avvecklade restriktioner

Publicerad: 2021-10-05 15:14

Restriktionerna har ännu inte gett någon tydlig effekt på smittspridningen i Örebro län. Uppmaningen från ansvariga för smittskydd och vaccinationer är att alla som kan ska gå och vaccinera sig.

Smittspridningen av covid-19 i Örebro län ligger kvar på ungefär samma nivå som de senaste veckorna. Förra veckan konstaterades cirka 180 positiva fall, men då var inte helgens prover medräknade på grund av hur statistiken hade rapporterats in. Veckan innan testade cirka 180 personer positivt och då var hela veckans prover medräknade.

– Vi har ännu inte sett någon tydlig effekt på smittspridningen efter de avvecklade restriktionerna i onsdags. Men troligen har det skett en viss ökning jämfört med vecka 38, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Ökningen har framförallt skett i de lägre åldersgrupperna och det kan kopplas till ett enskilt utbrott av smitta inom skolverksamhet i Örebro län.

– Det är förväntat att vi ser utbrott av smitta i grupper där det förekommer många ovaccinerade personer. Det är därför av största vikt att de som ännu inte har vaccinerat sig bokar tid för vaccination, säger Gunlög Rasmussen.

Under tisdagen vårdades två personer för covid-19 på sjukhus i regionen.

82,62 procent av befolkningen har fått första dosen

216 061 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19. Det är drygt 82,62 procent av befolkningen i regionen. 208 167 personer har fått dos 2, vilket är drygt 79,63 procent.

– Viktigast av allt är att alla som ännu inte vaccinerat sig gör detta. Både för sin egen skull men också för att minska smittspridningen. Du vet aldrig vem i din närhet som kan bli svårt sjuk av en covid-19-infektion, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera personer som är 80 år eller äldre att få en påfyllnadsdos av vaccin. Detta riktar sig också till personer inom särskilda boenden och personer med hemsjukvård och hemtjänst. Från och med nu kan dessa grupper boka tid för vaccination eller komma på drop in. De som bor på särskilda boenden och de som har hemsjukvård får vaccin via kommunen.

Samarbetar med kommuner om vaccinering på skolor

Även barn som är 12-15 år rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens beslut. Vaccinering kan ske på vaccinationsmottagningarna i Örebro län från och med den 11 oktober.

– Regionen har inlett samarbete med kommunerna för att erbjuda vaccination i skolorna. Dock kan det förekomma variationer mellan olika kommuner. För de allra minsta skolorna kan det vara svårt att skicka ut vaccinationsteam till skolorna. För dessa barn och föräldrar rekommenderas att uppsöka tillgängliga vaccinationsmottagningar, säger Stellan Johansson.

Vaccinering i skolorna inleds tidigast i slutet av vecka 42.
 

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Gäller även fullvaccinerade. Barn under 6 år behöver inte testa sig.
  • Vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, bör fortsätta hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
      

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 oktober 2021