Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 41: Variationerna i smittspridning stor mellan kommunerna

Publicerad: 2021-10-12 14:49

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Örebro län under vecka 40 var ungefär lika många som föregående vecka, det vill säga runt 180 fall. Smittspridningen i olika åldersgrupper var också i det närmaste oförändrad, med flest fall bland barn och unga som är 6-19 år. De stod för ungefär hälften av fallen.

Variationerna i smittspridningen är stor när man jämför kommuner i Örebro län. I Laxå och Hällefors är det fler fall av covid-19 per invånarantal än i övriga kommuner. Detta speglar lokala utbrott i skolmiljö.

– Verksamheter som skolor fortsätter med det allmänt smittförebyggande arbetet. Det är extra viktigt i verksamheter där många är ovaccinerade och där vi kan förvänta oss utbrottssituationer även framöver, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Det allmänt förebyggande arbetet är också viktigt att hålla kvar utifrån andra infektioner som cirkulerar i samhället. I år är till exempel RS-virus säsongen igång ovanligt tidigt och kraftigt.

– Det är framför allt de yngsta barnen, under ett år, som kan bli svårt sjuka med andningssvårigheter. Som alltid är det viktigt att vara hemma när man är sjuk och undvika att träffa människor, även om man testat negativt mot covid-19, säger Gunlög Rasmussen.

Nu erbjuds vaccin till alla som fyllt 12 år

216 830 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19. Det är drygt 82,88 procent av befolkningen i regionen. 209 334 personer har fått dos 2, vilket är drygt 80,05 procent.

– Vi har en hög vaccinationstäckning i vårt län. Tillgången på vaccin är god och det finns lediga tider både för bokning och drop in. På 1177.se finns öppettiderna för varje vaccinationsmottagning i länet. Det är mycket viktigt att alla som kan vaccinera sig gör det nu, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Med start den här veckan kan alla som har fyllt 12 år boka tid för vaccination i länet. De kan antingen boka tid på en vaccinationsmottagning eller komma på drop in, med vårdnadshavare eller med ifylld samtyckesblankett. Samtyckesblanketten går att skriva ut från 1177.se. Alla personer födda 1991 och senare kommer att erbjudas Pfizer Biontechs vaccin Comirnaty.

Personer i länet som är 80 år eller äldre erbjuds en tredje dos vaccin. Detta riktar sig också till personer inom särskilda boenden och personer med hemsjukvård och hemtjänst. I detta vaccinationserbjudande ingår inte hushållskontakter och personer som endast har larm. Nu kan dessa grupper boka tid för vaccination eller komma på drop in. De som bor på särskilda boenden och de som har hemsjukvård får vaccin via kommunen.

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Gäller även fullvaccinerade. Barn under 6 år behöver inte testa sig.
  • Vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, bör fortsätta hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021