Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 42: Rekommendationerna kring testning uppdateras

Publicerad: 2021-10-19 14:52

Smittspridningen av covid-19 i Örebro län har legat på ungefär samma nivå de senaste tre veckorna. Förra veckan hade länet cirka 170 positiva fall. Det kan jämföras med cirka 180 fall veckan innan.

- Åldersfördelning är den samma som tidigare. Drygt hälften av fallen finns i åldrarna 6-19 år, flest smittade finns bland dem som är 6-15 år. Det kan förklaras med att flest ovaccinerade finns i de här åldrarna, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Större delen av befolkningen i Sverige är nu fullvaccinerad. Det innebär en minskad risk för allvarlig sjukdom i covid-19 och även minskad belastning på vården. Med anledning av detta kommer de nationella rekommendationerna kring testning uppdateras från och med den 1 november. Fokus kommer därefter att ligga på miljöer och grupper där smittspridning fortsatt kan få stora konsekvenser.

- Regionen följer de nationella riktlinjerna. Det innebär att fullvaccinerade länsbor från och med den 1 november inte längre behöver testas vid luftvägssymtom och feber. De som haft covid-19 senaste halvåret är också generellt undantagna testningen, säger Gunlög Rasmussen.

Ovaccinerade rekommenderas fortsatt testning vid symtom

Ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt rekommenderas däremot testning vid symtom precis som tidigare. För personal inom vård och omsorg är rekommendationerna också oförändrade. De behöver ta prov vid symtom oavsett om de är vaccinerade eller ej.

Provtagning i samband med smittspårning, efter att en person blivit utsatt för smitta, sker som tidigare utifrån särskilda rekommendationer. Rekommendationen att ovaccinerade ska testa sig efter utlandsresa utanför Norden är också kvar.

- Det är också viktigt att komma ihåg att alla ska fortsätta stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion, oavsett vaccination, inte bara för att minska risken för covid-19, utan också för att minska risken för att andra luftvägsinfektioner, som RS-virus och framöver influensa, sprids. Fullvaccinerade personer och de som haft covid-19, liksom barn i förskoleåldern, kan sedan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska, säger Gunlög Rasmussen.

Vaccinationstäckningen är fortsatt hög i Örebro län

218 328 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19. Det är drygt 83,43 procent av befolkningen i regionen. 210 293 personer har fått dos 2, vilket är drygt 80,39 procent. 5 022 personer har fått en tredje dos. Det motsvarar 1,99 procent av länets befolkning.

- Vaccinationstäckningen är hög i länet. Rekommendationen är att du bokar tid för vaccinering för då är du garanterad att det finns vaccin, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Majoriteten av länets kommuner kommer att erbjuda vaccin via skolan till de som fyllt 12-15 år. Detta kommer att påbörjas under de närmaste veckorna.

- Alla vårdnadshavare, till elever på de skolor som erbjuder vaccinationer, kommer att få ett brev från skolan med erbjudande om vaccinering. I brevet finns samtyckesblankett, hälsodeklaration och övrig information. Svarskuvert med ifylld samtyckesblankett och hälsodeklaration ska eleverna ha med sig tillbaka till skolan, säger Stellan Johansson.

Vårdnadshavare som vill vaccinera sitt barn tidigare kan antingen boka tid eller gå på drop in på en vaccinationsmottagning.

Personer födda 1991 eller senare ska avvakta besked

De personer som är födda 1991 eller senare, och som fått en dos av Modernas vaccin, har fått ett SMS från Region Örebro län om att tills vidare inte ta en andra dos, utan invänta ytterligare besked.

- Vi väntar på mer information från Folkhälsomyndigheten om hur vaccinationen för dessa personer ska fortsätta och återkommer så fort vi vet mer, säger Stellan Johansson.
  

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Gäller även fullvaccinerade fram till och med den 31 oktober. Barn under 6 år behöver inte testa sig.
  • Vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, bör fortsätta hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 oktober 2021