Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 43: Viktigt att vara observant på symtom efter höstlovet

Publicerad: 2021-10-26 15:18

Smittspridningen av covid-19 i Örebro län är fortsatt på en stabil nivå. Under vecka 42 konstaterades ungefär 145 nya fall, jämfört med cirka 170 veckan innan. De flesta fallen ses i åldersgrupperna 6-15 år och 20-49 år.

Provtagningen i länet har minskat något. Under vecka 42 analyserades 5 549 prover vilket är färre än under vecka 41 då 6 567 prover analyserades.

Från den 1 november gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om provtagning för covid-19. De innebär bland annat att fullvaccinerade länsbor inte längre behöver testas vid luftvägssymtom och feber. (Personer som arbetar inom vård och omsorg behöver dock fortfarande testas vid symtom, även om de är vaccinerade.)

- Precis som tidigare är det också viktigt att vara hemma vid symtom på luftvägsinfektion, som halsont, feber, hosta eller allmän sjukdomskänsla. Det gäller alla, även om man är vaccinerad mot covid-19. På så sätt fortsätter vi minska risken för spridning av covid-19, men även andra luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa, säger Gunlög Rasmussen.

Enligt de nya rekommendationerna kan de som är vaccinerade eller har haft covid-19 senaste halvåret gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter efter ett dygns feberfrihet och när man känner sig frisk.

Viktigt att vara observant på symtom efter höstlovet

Höstlovet är en tid då många länsbor väljer att resa, även utomlands, och därmed träffa personer utanför den vanliga hemmiljön och skolmiljön.

- När det är dags att gå tillbaka till skolan, arbetet eller andra aktiviteter igen efter höstlovet är det viktigt att vara observant på symtom och stanna hemma vid tecken på sjukdom, säger Gunlög Rasmussen.

Hon påminner om de särskilda regler som finns kring testning efter utlandsresa:
 

  • Personer som inte är fullvaccinerade och som kommer till Sverige efter resa utanför Norden rekommenderas fortsatt testning, även om de inte har några symtom. De som haft bekräftad covid-19 senaste halvåret samt barn under sex år undantas.
  • Även fullvaccinerade personer som får symtom på covid-19 efter resa utanför Norden rekommenderas testning. De som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret undantas från testning, men ska stanna hemma.

Viktigt att vaccinera sig trots låg smittspridning

219 412 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19. Det är 83,84 procent av befolkningen i regionen. 211 098 personer har fått dos 2, vilket är drygt 80,68 procent. 6 469 personer har fått en tredje dos. Det motsvarar 2,56 procent av länets befolkning.

- De som ännu inte vaccinerat sig bör ta sitt samhällsansvar och boka tid direkt eller komma på drop in. Trots att vi ser en låg smittspridning är det viktigt att alla vaccinerar sig, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu personer födda 1991 eller senare att vaccinera sig med Pfizers vaccin Comirnaty som dos 1 och 2. Detta gäller även de personer som tidigare tagit Modernas vaccin som dos 1 och nu väntar på att ta dos 2. Beslutet om paus av användningen av Moderna till personer födda 1991 och senare gäller tills vidare.

Det ska gå minst sex månader mellan dos två och tre

De personer som är 80 år och äldre samt de som har hemtjänst, och ännu inte tagit en tredje dos vaccin, kan boka tid eller komma på drop in. Det ska dock ha gått minst sex månader sedan personen tog dos 2.

Samtliga kommuner i Örebro län kommer att erbjuda sina elever att vaccinera sig i skolan.

- Men för barn som är 12-15 år och som inte vill vänta på att skolvaccineringen är igång går det bra att boka tid vid lämplig vaccinationsmottagning eller komma på drop in, säger Stellan Johansson.
 

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Gäller även fullvaccinerade fram till och med den 31 oktober. Barn under 6 år behöver inte testa sig. De som är vaccinerade eller haft covid-19 senaste halvåret kan gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter efter ett dygns feberfrihet och när man känner sig frisk.
  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör fortsätta hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 oktober 2021