Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 46: Smittspridningen ökar i Örebro län

Publicerad: 2021-11-16 15:24

Smittspridningen fortsätter att öka i Örebro län. Smittskydd uppmanar alla att stanna hemma vid tecken på luftvägsinfektion och att vaccinera sig.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Örebro län. Totalt konstaterades cirka 330 fall under vecka 45 jämfört med cirka 215 fall veckan innan. Flest fall sågs i åldersgrupperna 6-12 år och 20-49 år, men antalet fall ökade i samtliga åldersgrupper. Störst var ökningen i åldersgrupperna 20-49 år och 50-69 år.

Fem personer vårdas på sjukhuset i länet på grund av covid-19.

Även provtagningen ökade under vecka 45, knappt 5 300 prover analyserades för covid-19 jämfört med cirka 3 900 prover vecka 44. Trots det ökade andelen positiva prover från 5,6 procent till 6,4 procent.

- Smittspridningen ökar nu tydligt även bland yngre vuxna och medelålders, samtidigt som fler behöver vård inneliggande. Jag vill verkligen uppmana alla som inte vaccinerat sig ännu att se till att vaccinera sig nu. Om man vill röra sig ute i samhället och till exempel gå på middagar, nattklubb, bio och sportevenemang behöver man vara vaccinerad. I dagsläget är det nästan 30 procent i åldersgruppen 18-24 år som ännu inte vaccinerat sig med två doser, säger Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare.

Stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

För att förhindra smittspridning är det även viktigt att alla är uppmärksamma på luftvägssymtom som till exempel snuva, hosta, halsont och sjukdomskänsla. Har man nytillkomna symtom ska man stanna hemma.

- Både ovaccinerade och vaccinerade personer ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Genom att stanna hemma förhindrar man att smitta sprids vidare, säger Lisa Vennberg.

81,97 procent har fått två doser covid-vaccin

224 644 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19, vilket motsvarar 85,80 procent av befolkningen i länet. 214 679 personer har fått dos 2, vilket är drygt 81,97 procent medan 18 468 personer har fått en tredje dos och det motsvarar 7,29 procent av länets befolkning.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Det är viktigt, speciellt nu när smittspridningen ökar i Örebro län, att alla som ännu inte vaccinerat sig snarast bokar tid för vaccination, påpekar Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

- Alla länsinvånare som är äldre än 12 år kan nu vaccinera sig i Örebro län och oavsett ålder är det viktigt att boka tid för vaccination. Tillgången på vaccin i länet är god, säger han.

Han understryker också vikten av att boka tid för en tredje dos vaccin mot covid-19.

- Alla som är födda 1956 eller tidigare samt kommunal hälso-och sjukvårds- och omsorgspersonal kan nu boka tid för dos tre.

Ändrat tidsintervall mellan dos två och tre

I förra veckan ändrades tidsintervallet som rekommenderas mellan dos två och tre. För dem som är födda 1956 eller tidigare ska det gå minst fem månader mellan dos två och påfyllnadsdosen. För personal på äldreboenden, inom hemtjänsten och inom hemsjukvården gäller dock fortfarande rekommendationen om ett tidsintervall på minst sex månader mellan dos två och tre.

På onsdag den här veckan (vecka 46) kommer bokningssidan 1177.se att förändras så att det blir enklare att nå tidsbokningen. Dessutom kommer valbara vaccinationsmöjligheter med influensa och pneumokockvaccin att bli tydligare.

- Det kommer succesivt att läggas ut fler bokningsbara tider. Vi rekommenderar webbokning för dem som kan – då minskar vi telefonköerna för dem som behöver ringa. Telefontidbokningen ser samma tider som de tider som ligger på webben, säger Stellan Johansson.
 

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Om du är ovaccinerad ska du testa dig.
  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
  • Har du rest utanför Norden, är vaccinerad med minst två doser och får symtom? Då ska du testa dig när du kommer hem. Det gäller inte om du haft bekräftad infektion av covid -19 senaste halvåret. Men du ska fortfarande stanna hemma. Har du rest utanför Norden och inte är vaccinerad? Då ska du testa dig när du kommer hem, även om du saknar symtom. Det gäller dock inte om du har haft bekräftad infektion av covid -19 senaste halvåret. Även barn under sex år behöver i regel inte testa sig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2021