Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 48: Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Örebro län

Publicerad: 2021-11-30 15:09

Virusvarianten omikron har nu upptäckts i Sverige. Samtidigt ökar den allmänna smittspridningen i Örebro län. Smittskyddsläkaren uppmanar alla över 65 år att ta tredje dosen vaccin så snart de har möjlighet.

Den senaste veckan har smittspridningen ökat i Örebro län. Vecka 47 konstaterades cirka 520 fall, jämfört med cirka 350 fall vecka 46. Flest fall finns i åldersgrupperna 6-12 år och 20-49 år. Provtagningen ökar också. Cirka 12 000 prover analyserades för covid-19 vecka 47, jämfört med cirka 7 000 prover vecka 46.

- Utvecklingen med ett ökat antal smittade i länet är bekymmersamt. Det är nu också fler som behöver sjukhusvård för covid-19. I dagsläget vårdas nio personer på något av länets sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

I måndags konstaterades det första fallet av den nya virusvarianten omikron i Sverige. Johanna Furberg menar att vi sannolikt kommer att ha fall inom kort även i vårt län. Eftersom virusvarianten är nyupptäckt saknas ännu information om dess egenskaper.

- Vi vet ännu inte om den nya varianten är mer smittsam eller hur skyddet efter vaccination påverkas. Med tanke på att smittspridningen fortsätter att öka i vårt län och att vi nu har en ny virusvariant i Sverige är det oerhört viktigt att alla över 65 år tar sin tredje dos vaccin så snart som möjligt, så att fler åldersgrupper kan följa efter. Det säkerställer att vi får ett bättre skydd i befolkningen, säger Johanna Furberg.

Nya rekommendationer efter utlandsresa

Med anledning av den nya virusvarianten omikron gäller nya rekommendationer efter utlandsresa. Vuxna och barn från förskoleklassålder som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa ska testa sig. Vuxna och barn som rest i vissa länder i södra Afrika ska dessutom stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige, även om de inte har några symtom. De länder som omfattas för närvarande är Sydafrika, Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Eswatini (Swaziland) eller Zimbabwe.

I tillägg till de nya nationella rekommendationerna för resenärer utökas nu sekvenseringen av positiva prover i Region Örebro Län, för att ytterligare bevaka vilka virusvarianter som förekommer i länet.

Ny vaccinationsmottagning öppnar i Örebro

Nästa vecka, på onsdag den 8 december, öppnar regionen den nya vaccinationsmottagningen på Fredsgatan 27 i centrala Örebro. Den ersätter mottagningen på Boglundsängen, som stänger på grund av att hyreskontraktet på lokalen har gått ut.

Den här veckan har regionen kapacitet för att vaccinera med 13 000 doser sammanlagt vid länets vaccinationsmottagningar. Målsättningen är att så många länsbor som möjligt ska kunna erbjudas vaccin. Därför arbetar man nu för att kunna erbjuda än fler bokningsbara tider.

- Vi jobbar för att få en stabil och hållbar organisation för vaccinationen i länet. Jag vill understryka vikten av att vaccinera sig, både för sin egen skull och för andras. Du som är 65 år eller äldre bör boka tid inom en snar framtid innan nya grupper släpps på och då är erfarenheten att tiderna snabbt går åt, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Alla länsbor som är födda 2009 eller tidigare kan boka tid för vaccination av dos 1 och 2. De som är födda 1956 eller tidigare kan även boka tid för en tredje dos vaccin.

- Det finns tider så att det räcker. Skulle det vara så att man inte hittar någon ledig tid uppmanar vi alla att gå in och försöka boka igen lite senare. Vi fyller på med lediga tider kontinuerligt, säger Stellan Johansson.

För den som ska ta sin första dos vaccin finns det möjlighet att komma på drop-in-vaccination på någon av länets vaccinationsmottagningar.

Vaccinationsläget

 • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 228 679
 • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 217 536
 • Antal registrerade vaccinationer dos 3: 44 332

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Örebro län

 • Andel dos 1: 87,33 procent
 • Andel dos 2: 83,04 procent
 • Andel dos 3: 17,49 procent

 

Rekommendationer som gäller

 • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och ta prov snarast. Det gäller även om du är vaccinerad.
 • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
 • Har du rest utanför Norden de senaste sju dagarna ska du testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa ska testa sig. Barn yngre än förskoleklassålder är undantagna testning.
 • Inresande till Sverige, som under de senaste sju dagarna har vistats i Sydafrika, Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Eswatini (Swaziland) eller Zimbabwe ska, oavsett ålder, stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige. Vuxna och barn från förskoleklassåldern och uppåt ska testa sig snarast efter ankomsten och ytterligare en gång efter fem dagar, även om de är symtomfria. Rekommendationerna gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer och även personer som haft covid-19 senaste halvåret.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 november 2021