Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 49: Ökad smittspridning i Örebro län – håll avstånd och undvik trängsel

Publicerad: 2021-12-07 12:16

Smittspridningen fortsätter att öka i Örebro län. Smittskyddsläkaren understryker vikten av att nu hålla avstånd och undvika situationer med trängsel.

I Örebro län fortsätter antalet fall av covid-19 att öka och bland länets 18-34-åringar är det fortfarande bara tre av fyra som tagit två doser vaccin, och var femte person har inte vaccinerat sig alls. Folkhälsomyndigheten presenterade förra veckan förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning och Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare välkomnar beslutet.

- Vi ser behovet av ökade smittskyddsåtgärder. Det är nödvändigt att nu återigen under en period minska antalet kontakter mellan människor så att utvecklingen kan vända och fler kan hinna få en påfyllnadsdos av vaccin.

Region Örebro län inväntar ytterligare nationella föreskrifter och allmänna råd som förväntas komma från Folkhälsomyndigheten inom kort. Tills dess, menar Gunlög Rasmussen, att länsinvånarna redan nu behöver tänka på att framförallt hålla avstånd och undvika situationer med trängsel.

- Det handlar om grundläggande åtgärder och det gäller även om man är vaccinerad. Arbetsgivare bör också se över respektive verksamhet så att större samlingar kan undvikas.

Viktigt att stanna hemma vid symtom och provta sig

Utöver vaccinationer är det som tidigare viktigt att vara hemma vid symtom och då provta sig för covid-19. Det gäller alla, oavsett vaccinationsstatus. För alla som rest i ett land utanför Norden finns också särskilda rekommendationer kring provtagning, att testa sig så snart som möjligt efter inresa i Sverige, oavsett symtom och vaccinationsstatus.

Antal fall i Örebro län under vecka 48 ökade från cirka 520 till cirka 620. Flest fall finns i åldersgrupperna 6-12 år. Ökningen var dock störst i åldersgrupperna 20-29 år samt 50-69 år. Ännu finns inget konstaterat fall med virusvarianten Omikron i länet. Även provtagningen ökade och under vecka 48 analyserades cirka 15 000 prover i länet. Andelen positiva prover var väsentligen oförändrad mellan vecka 47 och 48.

Sex personer vårdas för covid-19 på länets sjukhus, en av dem på intensivvårdsavdelning.

Tredje dos till riskgrupper och till de som fyllt 60 år

Alla länsbor som är födda 2009 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination med dos 1 och 2.

- Det är fortsatt viktigt att påbörja vaccineringen mot covid-19 om du inte tagit första sprutan. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Alla länsbor som tillhör riskgrupper eller har fyllt 60 år kan dessutom boka tid för en tredje dos vaccin.

- Vi vill uppmana alla som är 60 år och äldre eller tillhör en riskgrupp att vaccinera sig nu. Det finns gott om tider för vaccinering, framförallt i Hallsberg och Karlskoga. Om du inte får en tid på din närmaste vaccinationsmottagning går det bra att boka på någon av de andra mottagningarna. Passa på nu, så hinner vaccinet få full effekt före julfirandet. Målsättningen är att så många länsbor som möjligt ska kunna erbjudas en tredje dos vaccin. För alla personer som är 65 år eller äldre ska det gå minst 5 månader efter den andra dosen. För alla övriga gäller att det ska ha gått minst 6 månader efter dos 2, säger Stellan Johansson.

Vaccinationsläget

 • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 229 992
 • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 219 130
 • Antal registrerade vaccinationer dos 3: 56 373

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Örebro län:

 • Andel dos 1: 87,81 procent
 • Andel dos 2: 83,63 procent
 • Andel dos 3: 22,21 procent

Rekommendationer som gäller

 • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och ta prov snarast. Det gäller även om du är vaccinerad.
 • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
 • Har du rest utanför Norden de senaste sju dagarna ska du testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa ska testa sig. Barn yngre än förskoleklassålder är undantagna testning.
 • Inresande till Sverige, som under de senaste sju dagarna har vistats i Sydafrika, Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Eswatini (Swaziland) eller Zimbabwe ska, oavsett ålder, stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige. Vuxna och barn från förskoleklassåldern och uppåt ska testa sig snarast efter ankomsten och ytterligare en gång efter fem dagar, även om de är symtomfria. Rekommendationerna gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer och även personer som haft covid-19 senaste halvåret.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2021