Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 5: Smittspridningen fortsätter öka – samhällspåverkan är stor

Publicerad: 2022-01-31 14:28

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Förra veckan konstaterades drygt 12 200 nya fall. Fler än hälften av fallen finns i åldersgruppen 20-49 år. Smittspridningen är också stor bland barn.

- Det är nu allt tydligare att pandemin är inne i ett nytt skede som innebär stor samhällspåverkan. Däremot påverkas inte vården och omsorgen i samma utsträckning, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Under måndagen vårdades 17 personer på vårdavdelning vid något av länets sjukhus med huvuddiagnosen covid-19. Ytterligare 15 personer vårdades på grund av andra orsaker, men hade också covid-19, varav en på intensivvårdsavdelning.

- Rimligen borde smittspridningen snart vända neråt igen, dels till följd av att många har fått ett skydd efter att de har varit sjuka, men även utifrån vaccinationsarbetet som fortskrider. Allt fler har tagit en tredje dos och det är viktigt att vaccinationsarbetet fortsätter i snabb takt då en tredje dos även ger ett visst skydd mot smittspridning, säger Gunlög Rasmussen.

Regionen ser en minskning av antalet provtagningar

Antalet provtagningar är fortsatt mycket högt, men regionen ser en viss minskning efter att de nya rekommendationerna kom. Förra veckan analyserades nästan 27 000 prover och ungefär 45 procent av de proverna var positiva för SARS-CoV-2. De allra flesta som provtar sig får nu svar inom 1-3 dygn.

- Precis som tidigare gäller att vara uppmärksam på symtom och då vara hemma. Personer som rekommenderas ta PCR-prov är de med symtom och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det gäller även elever i grundskola, gymnasium och motsvarande skolformer. För patienter, omsorgstagare och personal inom vård och omsorg gäller särskilda rekommendationer kring provtagning. Efter att man haft covid-19 behöver man inte ta prov om man insjuknar med nya symtom de närmsta 3 månaderna, säger Gunlög Rasmussen.

Personer över 80 år blir uppringda och erbjudna vaccinationstid

Region Örebro län ligger bra till i vaccinationsarbetet mot covid-19 och regionen fortsätter att uppmana alla som ännu inte vaccinerat sig att göra det.

För närvarande fokuserar regionen specifikt på de som är 80 år eller äldre. De som inte tagit dos 3 blir uppringda och erbjudna en vaccinationstid. Totalt handlar detta om 700 personer i Örebro län som kan få ett samtal.

Rekommendationer om covid-19

  • Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.
  • Alla bör vara uppmärksam på symtom på covid-19 och ta prov enligt gällande rekommendationer.
  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
  • Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas. Alla vuxna uppmanas dessutom att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
  • Vuxna ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Använd munskydd om det inte går att undvika trängsel.
    Särskilda råd gäller för de som är ovaccinerad.

Covid-19: När ska jag stanna hemma?

Lämna prov för covid-19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 januari 2022