Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 6: Pandemin har gått in i en ny fas

Publicerad: 2022-02-08 10:28

De flesta restriktioner mot covid-19 slutar gälla på onsdag den 9 februari. ”Pandemin har gått in i en ny fas där samhället kan börja öppnas upp igen, samtidigt har individen ett stort ansvar att inte föra smittan vidare", säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

I torsdags förra veckan kom beskedet från Regeringen och Folkhälsomyndigheten att merparten av åtgärderna mot covid-19 avvecklas. Även provtagningen av allmänheten kommer att upphöra, liksom förhållningsregler till de som bor med en smittad.

- Pandemin är inne i en ny fas. Omikron ger generellt mildare sjukdom jämfört med tidigare varianter, men är samtidigt mer smittsam, vilket gör att många nu haft covid-19 och en stor del av befolkningen är också vaccinerad. Konsekvenserna inom samhället med frånvaro på grund av egen sjukdom eller smitta i familjen har under senare veckor varit betydande. Detta sammantaget gör att vi är i ett läge där restriktioner kan börja avvecklas i samhället, säger Gunlög Rasmussen.

Just nu vårdas 31 personer med covid-19 på vårdavdelning på sjukhus i regionen, varav 13 personer vårdas primärt av andra orsaker än covid-19. En person, som primärt har en annan diagnos, vårdas med covid-19 på intensivvårdsavdelning.

Lägre antal smittade föklaras av att provtagning minskat

Förra veckan konstaterades sammanlagt knappt 9 600 nya fall av covid-19 i Örebro län. Det kan jämföras med drygt 12 200 fall veckan innan. Det lägre antalet fall förklaras främst av att provtagningen minskat medan andelen som testats positivt ligger kvar på en oförändrat hög nivå.

- Det är fortfarande en stor smittspridning i vår region. Det betyder att vi behöver vara fortsatt rädda om varandra. Individen har även framöver ett stort ansvar att inte föra smittan vidare, säger Gunlög Rasmussen.

Personer med symtom ska fortsatt stanna hemma

Personer som har symtom som kan vara covid-19 ska fortsatt stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor. Ovaccinerade vuxna ska undvika trängsel och stora folksamlingar.

- Samtidigt som samhället nu öppnar upp behöver smittbegränsande åtgärder finnas kvar inom vård och omsorgsmiljö för att skydda de som riskerar att bli svårt sjuka. Det är också viktigt att vaccinationsarbetet fortsätter, säger Gunlög Rasmussen.

Möjligheten för allmänheten att provta sig med regionens självprovtagnings-kit ur lådorna upphör den 9 februari. De som fortsatt rekommenderas provtagning vid symtom är personer som uppmanas via vården, till exempel av sin läkare, att ta prov. Även personal som arbetar inom vård och äldreomsorg uppmanas ta prov vid symtom som kan vara covid-19. För dessa finns provtagningslådorna kvar där man kan hämta och lämna kit som tidigare.

Lägesbilderna upphör

Region Örebro läns lägesbilder som skickas ut varje vecka upphör nu.

Rekommendationer som gäller från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Ny provtagningsindikation fokuserar på testning av patienter, omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg, men utelämnar den breda allmänheten.
  • Särskilda rekommendationer gäller inom vården och omsorgen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2022