Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 5: Nya virusvarianter kan ge ökad spridning – "av största vikt att följa råden"

Publicerad: 2021-02-02 16:38

Stickprovsanalyser visar nu att den brittiska virusvarianten i Sverige har en liknande spridning som i andra europeiska länder. ”Det är därför av största vikt att alla följer föreskrifter och allmänna råd, för att minska risken för fortsatt spridning av covid-19”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Förra veckan analyserades sammanlagt 6 600 covid-prover i Örebro län och av dem var 426 positiva. Det är en minskning från knappt 600 veckan innan. Flest smittade finns i åldersgruppen 20-49 år och majoriteten har smittats i det egna hushållet, på arbetsplatsen eller inom vård- och omsorg.

På grund av att nya varianter av SARS-CoV-2 spridit sig i världen sker nu en utökad övervakning kring förekomsten av särskilt den brittiska varianten.

– Sedan tidigare skickas en del av länets prover till Tyskland för analys, och av positiva fall typas cirka 10 procent för att kunna upptäcka virusvarianter. Dessutom sker genetisk analys av alla positiva fall som varit i risk-land, samt fall från större utbrott, säger Gunlög Rasmussen.

Folkhälsomyndigheten föreslår nya restriktioner

Under vecka fyra skedde ytterligare utökade stickprovsanalyser från vissa län. Analyserna visar på allt fler fall av den brittiska virusvarianten i Sverige. För att bromsa utvecklingen föreslår nu Folkhälsomyndigheten striktare restriktioner med bland annat krav på negativt test för utländska medborgare som reser in i Sverige från samtliga länder i världen. Myndigheten föreslår också att övriga resenärer, oavsett vilket land de varit i, stannar hemma och undviker kontakter i minst sju dagar, tar prov direkt efter ankomst till Sverige och sedan nytt prov efter ytterligare fem dagar. Regeringen väntas nu ta ställning till förslaget.

– Samtidigt som vi ser en positiv trend vad gäller antal smittade är det utifrån läget med virusvarianter, som kan innebära ökad spridning, av största vikt att alla följer de nationella föreskrifter och råd som gäller för att minska risken för ett nytt trendbrott med ökning av smitta, säger Gunlög Rasmussen.

Astra Zenecas vaccin kan påverka planeringen

Den preliminära tidplanen för vaccinationer mot covid-19 har uppdaterats och starten för vaccinationer av fas 2 har senarelagts till mitten av februari. Denna senareläggning beror på minskade leveranser av vaccin.

– I regionen vaccinerar vi fullt ut utifrån de leveranser av vaccin som vi får. Organisationen är klar och lokaler och personal finns på plats. Hittills har vi fått två olika vaccin, Pfizer och Moderna. Leveranserna av båda vaccinen har svajat en del, vilket påverkar det planerade genomförandet. Ytterligare ett vaccin, från Astra Zeneca, har precis godkänts för personer under 65 år. Det kan också komma att kräva att vi planerar om en del, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

Bokningen öppnar preliminärt från vecka 7

Det mesta av vaccinet går än så länge till kommunerna som vaccinerar äldre invånare. Den här veckan vaccineras också medarbetare inom äldreomsorgen, på mottagningarna i Hallsberg, Lindesberg och på Boglundsängen i Örebro.

– Så fort vaccinet börjar komma i större mängd kommer vi att öppna bokningen för dem som är 80 år eller äldre, vilket preliminärt beräknas bli i vecka sju. Mer information kommer så fort vi har säkra besked. Vi kommer att annonsera i lokala dagstidningar, berätta via 1177.se och på regionens webb när det är dags för dem som ingår i fas 2 att boka vaccinering, säger Inger Nordin Olsson.

Folkhälsomyndigheten har nu öppnat en sida för det Nationella vaccinationsregistret (NVR) dit alla regioner ska rapportera. På sidan kan man följa vaccinationerna, om än med en viss eftersläpning av registreringarna. NVR är nyinrättat i syfte att följa pandemivaccinationerna med uppföljning av säkerhet och effektivitet.
 

Daglig uppdaterad statistik för covid-19 i Örebro län (regionorebrolan.se)

Information om vaccinationer mot covid-19 (1177.se)

Information om provtagning av covid-19 (1177.se)

Nationella vaccinationsregistret (folkhalsomyndigheten.se)

  

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021