Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 6 – tisdag 9 februari

Publicerad: 2021-02-08 13:02

Inspelning från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 • Erik Fredholm, apotekare läkemedelscentrum

    

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Under vecka 5 hade vi 379 nya fall i Örebro län, vilket är färre än veckan innan. Smittspridningen går dock inte lika snabbt ner som tidigare veckor. 6 600 prover togs under vecka 5.

Läget inom vården gällande covid-19 är att det i dag är 18 patienter inneliggande varav 2 patienter får intensivvård.

Under vecka 4 och 5 har särskilda analyser gjorts på 20 procent av alla positiva fall för att hitta mutationer, till exempel den brittiska varianten.

Fundera över om en resa utomlands är nödvändig. UD har förlängt sin avrådan från resor utanför EU. Men fundera även över om en resa inom Europa är nödvändig.

Är det en nödvändig resa, till exempel en arbetsresa, gäller detta vid hemkomst:

 • Du ska vara hemma minst 7 dagar och undvika nära kontakter.
 • Ta prov för covid-19.
 • Hushållskontakter till den som rest – var uppmärksamma på symtom.

Inför sportlovet:

 • Undvik nya kontakter.
 • Undvik trängsel – även utomhus.
 • Om du reser – gör det på ett säkert sätt.
 • Om du insjuknar:
  – Ta dig hem säkert eller isolera dig på plats.
  – Ta prov för covid-19.

Tillsammans kan vi bromsa smittan:

 • Träffa så få som möjligt.
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel.
 • Arbeta hemifrån.
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.

 

Varför vaccinera mot covid-19?

 • Minska risken för allvarlig sjukdom och död.
 • Minska risken för komplikationer.
 • På sikt minska risken för smittspridning i hela samhället. Detta förutsätter hög täckningsgrad.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Nyheter att rapportera:

 • Fas 2 har öppnat tidigare än planerat.
 • Frågor och svar finns tillgängligt för alla på webben, till exempel 1177.se och Folkhälsomyndighetens webb.
 • Kostnadsfria resor till vaccinationen med buss och färdtjänst är beslutat inom Region Örebro län.

En preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 finns publicerad i Region Örebro läns kanaler. Där kan du se hur vaccinationen ska löpa på.

Vi har i det närmaste klarat av fas 1. En stor eloge till kommunerna i de delar de utfört. Tack vare ett gott arbete kunde vi gå in i fas 2 tidigare än beräknat.

Fas 2 omfattar numera alla som är 65 år eller äldre varav de äldsta vaccineras först:

 • Gruppen är stor och vaccinationen tar tid.
 • E-bokning via 1177.se och callcenter 019-602 80 00.
 • Tider matchar vaccinleveransen, det vill säga att det finns så många tider att boka som det finns vaccindoser.
 • Det går inte att ringa 1177 för bokning av vaccinbokning.

 

Erik Fredholm, apotekare läkemedelscentrum

Hittills har Region Örebro län vaccinerat med vaccin från Pfizer och Moderna. I dag, den 9 februari, får vi in det tredje vaccinet, det från AstraZeneca. Vi kan därmed utöka vaccineringen och släppa på fler tider. Vi gör klart fas 1 samtidigt som vi inleder fas 2.

AstraZeneca är ett välkommet tillskott i vaccinationen och vi kan öka takten och uppnå en bättre täckning. Det är ett säkert vaccin, hittills har man inte sett något allvarligt fall av allergiska reaktioner. Det ger god effekt mot smittspridning.

Alla vaccinationsnoder i länet kommer att ha alla tillgängliga typer av vaccin, så det spelar ingen roll var i länet man bor eller hur gammal man är. Alla får det vaccin man ska ha.

Vi går nu från ett par tusen doser i veckan för att på sikt vaccinera 10 000-20 000 i veckan, det är en bit dit men ha tålamod så kommer det.

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021