Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 7: Smittspridningen oförändrad - sportlovet kan utgöra risk för ökad spridning

Publicerad: 2021-02-16 15:44

Smittspridningen av covid-19 i Örebro län låg förra veckan kvar på samma nivå som veckan dessförinnan. Av totalt 6 500 analyserade covid-prover var andelen positiva svar cirka 6 procent.

– Det handlar om 387 bekräftade fall och det betyder att läget är oförändrat. Fördelningen mellan åldersgrupperna är också väsentligen oförändrad, frånsett något färre i åldersgruppen 70 år och äldre, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

För närvarande vårdas 12 patienter med covid-19 på sjukhus i regionen, varav 2 inom intensivvården.

Smittspridningen sker främst inom det egna hushållet, på arbetsplatser och i viss utsträckning även inom vård och omsorg. Stundande sportlov och ledighet kan utgöra en risk för att människor slappnar av och inte följer de råd och restriktioner som finns för att förhindra smittspridning, menar Gunlög Rasmussen.

– Det är därför viktigt att begränsa antalet sociala kontakter och undvika platser med trängsel. Planera eventuella resor noggrant, så att resan inte utgör en risk vad gäller smittspridning. Om man blir smittad när man är på annan ort gäller antingen att ta sig hem smittsäkert eller isolera sig på platsen och ta prov där. Att vara hemma och isolerad vid symtom och då ta prov, gäller även efter att man är vaccinerad. Även om vaccinet mot covid-19 är bra är det inget vaccin som skyddar till 100 procent och vi har fortsatt en hög smittspridning i landet.

Leveranserna av vaccin är mycket begränsade

Leveranserna av vaccin mot covid-19 är fortfarande mycket begränsade, vilket gör att tiderna tar slut snabbt.

– Vi väntar fortfarande på att det ska komma igång större leveranser och vi är redo att skala upp och öka vaccinationstakten när leveranserna ökar. Vi vaccinerar fullt ut i den takt vi får vaccin. Det handlar fortfarande om vaccination till de äldre inom kommunerna och företrädesvis dos 2, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

Nya tider för vaccination läggs ut kontinuerligt i den mån det finns vaccin. Regionen håller fortsatt målinriktning enligt gällande prioritering:

  • Personer som är 80 år och äldre
  • Personer med hemtjänst och hushållsnära tjänster
  • Vård- och omsorgspersonal

Följande dagar och tider beräknar regionen att kunna lägga ut nya bokningsbara tider inom de prioriterade grupperna:

  • Måndagar klockan 14:00: Pfizer och Moderna, det vill säga m RNA-vaccin för personer som är 65 år eller äldre.
  • Tisdagar och fredagar klockan 14.00: AstraZenecas vaccin för personer som är 64 år eller yngre.

Läget med vaccinationerna likadant på nationell nivå

Bokningen görs via 1177.se eller callcenter 019-602 80 00. I nuläget lägger regionen ut alla tider som möjliggör vaccination.

– Tyvärr hjälper det inte med telefonsamtal eller mejl. Det är inte heller tillåtet att boka vaccinationstid åt någon annan med eget bank-id. Detta försvårar vaccinationsprocessen och gör även att doser missas, säger Inger Nordin Olsson.

– Läget med vaccinationerna mot covid-19 är likadant på nationell nivå och följs kontinuerligt via SKR och Folkhälsomyndigheten. Utmaningarna är många, liksom förväntningarna i denna vaccinationsprocess, att vaccinera en hel befolkning under en pandemi tar tid. All information som kan ges, finns fortlöpande i media, på 1177.se och på regionens webbsida, säger Inger Nordin Olsson.

Mer information

Information om antal vaccinerade i Örebro län och övrig coronastatistik
Information om provtagning av covid-19 (1177.se)
Information om vaccinationer mot covid-19 (1177.se)
Nationella vaccinationsregistret (Folkhälsomyndigheten.se)

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021