Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 8: Ökning av smittspridningen i länet och brist på vaccin

Publicerad: 2021-02-23 15:44

Region Örebro län ser nu en svag ökning av smittspridningen. Av totalt knappt 7 000 analyserade prover förra veckan var antalet positiva fall 450. Det kan jämföras med 390 fall veckan innan.

– Hur vi beter oss nu är avgöranden för hur smittspridningen utvecklar sig framöver. Det är mycket viktigt att undvika sociala kontakter utanför den mindre kretsen, att undvika platser med trängsel, att stanna hemma vid symtom och att provta sig, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

Regionen ser även en ökning av andelen smittade av den brittiska virusvarianten, även om siffrorna från vecka 7 än så länge är preliminära. 18 prover av 85, det vill säga 21 procent, var positiva för den brittiska mutanten i den typnings-PCR som görs. Det betyder att Örebro län, från att ha legat på en lägre nivå, nu ligger på ungefär samma nivå som många andra regioner.

– Den brittiska varianten anses vara mer spridningsbenägen än tidigare varianter. Det är därför av största vikt att följa de rekommendationer som finns, säger Johanna Furberg.

För närvarande vårdas 16 patienter med covid-19 på sjukhus i regionen, varav två patienter inom intensivvården.

Regionen har brist på vaccin

Region Örebro län har för närvarande brist på vaccin. Det handlar främst om vaccinerna från Pfizer/BioNTech och från Moderna, som är avsedda för de äldsta. Minskade leveranser och det faktum att Astra Zenecas vaccin i nuläget inte rekommenderas till personer som är 65 år och äldre, påverkar planeringen. Samma situation råder i samtliga Sveriges regioner.

– Vår förhoppning hade varit att kunna öppna upp för personal inom hälso-och sjukvården nu, men då Astra Zeneca aviserat en markant leveransreduktion får vi skjuta på det och hålla igen, tyvärr. För Astra Zenecas vaccin har man nu också förändrat intervallet mellan dos 1 och dos 2 för ett bättre anslag av vaccinet, detta kommer också att förändra och förlänga tiderna, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

15 550 personer, vilket motsvarar 6,3 procent av befolkningen i Örebro län, har fått sin första dos vaccin mot covid-19. 5 784 av dessa har också fått en andra dos av vaccinet.

Av de cirka 3 000 vaccindoser till äldre som regionen fått den här veckan kommer merparten att gå till kommunerna, för närvarande främst till personer som har hemtjänst och deras hushållskontakter. För den äldsta åldersgruppen, alla som är 80 år och äldre, är alla vaccinationstider redan uppbokade den här veckan. För dem som är 64 år och yngre finns det fortfarande vaccinationstider att boka.

– 16 000 personer i vårt län är 80 år och äldre. Den här veckan hade vi 1 100 doser till vaccinationsmottagningarna, när kommunerna hade fått sina doser. Det gör att det är ett enormt tryck för att få del av de doser vi har. Många upplever en frustration över att det är svårt att boka tid. Att tiderna snabbt tar slut beror på att det finns så få doser. Men de som är i de utpekade grupperna och som vill ha vaccin kommer att få det inom de närmaste fyra till sex veckorna om leveranserna kommer enligt plan, säger Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum.

Regionen följer prioritetsordningen

Region Örebro län följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten har ställt upp. Just nu vaccineras följande grupper:

  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.
  • Du som är 80 år och äldre.
  • Du som är 18-64 år och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar med personer som har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent.

För närvarande pågår i regionen en genomlysning av telefontillgängligheten och 1177.se för att säkerställa flödet.

– Vi har tidigare gjort stickprovskontroller avseende ålder på dem som bokar, men vi kommer nu att systematisera det ännu mer, eftersom vi ser att man tänjer på gränserna utanför de priogrupper som är aktuella. Detta gagnar ingen, säger Inger Nordin Olsson.

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2021