Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 9

Publicerad: 2021-03-01 16:02

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

     

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

Antalet nya fall ökar sedan några veckor tillbaka. Vecka 8 noterades drygt 570 nya fall vilket är mer än 100 fall fler än vecka 7. Detta gäller för alla åldersgrupper undantaget 70+ där det är möjligt att vaccineringen nu har effekt. Den ökning vi ser nu är inte ett resultat av sportlovsfirande, hur detta påverkat smittan är ännu för tidigt att säga.

Alla har ett personligt ansvar att följa de råd, föreskrifter och lagar som gäller i länet och i Sverige för att minska smittspridningen.

Nu måste alla tänka på hur de kan undvika att smittas själva och hur de kan undvika att smitta andra.

Trots en ökning av smitta i samhället är vi inte i ett läge där vi rekommenderar generell distansundervisning i länets skolor som en förebyggande åtgärd. Skolorna arbetar med smittbegränsande åtgärder och precis som i övriga samhället är det viktigt att eleverna följer de restriktioner som gäller.

Vi är långt ifrån flockimmunitet och det kommer att ta ytterligare en tid innan vi är vaccinerade. Därför måste vi nu alla ta krafttag och skärpa oss. Jag vill påminna om att vi tillsammans kan bromsa smittan och att det är allas ansvar.
 

Följ därför detta:

 • Umgås med så få som möjligt
 • Undvik platser där trängsel kan uppstå
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Munskydd ska användas i kollektivtrafiken
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant

 

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör

I november tilltog smittspridningen i länet och i januari noterade vi en kraftig topp av covid-19-patienter på våra sjukhus. Sen drygt en månad har vi sett en stadig minskning av patienter i behov av vård vilket har varit en stor lättnat för hälso- och sjukvården. Trots minskningen har vårdplatssituationen varit ansträngd då vi har hanterat den vanliga vården kombinerat med den vård som skjutits upp till följd av covid-19.

Vi är väldigt tacksamma för den följsamhet som visats av er länsinvånare så att vi har kunnat bryta den andra vågen. Men nu är det oroande att vi sedan i fredags haft en uppgång i covid-19-patienter som behöver vård. Utvecklingen kan vara en slumpmässig variation men i vår omgivning ser vi fler regioner som visar på kraftiga ökningar.

Vi har möjlighet att bryta den uppgående trenden om vi orkar hålla i, orkar fortsätta följa riktlinjer. Det har varit ett långt år men om vi nu hjälps åt och verkligen skärper oss i ytterligare några månader kan vi undgå en ny våg. Jag vädjar till alla: håll ut ett litet tag till.

 

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare

Vi lever i en pandemi, smittan är global och det mesta är föränderligt. Det gäller inte minst för vaccinen och vaccinleveranserna.

Jag vill vara tydlig, det kommer att komma vaccin till alla, men det kommer inte att komma på en gång. Det är en process och tidsplanen förändras till följd av att vaccinleveranserna förskjuts och ställs in. Vi ligger efter i vaccinleveranserna.

Men vi vaccinerar för fullt, den organisation som finns på plats vaccinerar varenda dos vi får.

När vi öppnade vaccineringen för alla över 80 år blev det en anstormning i tidsbokningen. Men nu ser vi över våra bokningskanaler för att hantera trycket vid bokningarna.

Vi har talat om respekt och lojalitet för prioriteringsordningen men det har inte fungerat. Nu har vi skärpt kontrollen kring vilka som ska vaccineras.
 

De som vaccineras nu:

 • Du som är 80 år eller äldre
 • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst
 • Du som är 18-64 år och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans
 • Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst
 • Du som arbetar med personer som har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent
 • Du som är från 50 år till och med 63 år och som arbetar patientnära inom hälso- och sjukvården
   

Ständiga förändringar sker, till exempel kring Astra Zenecas vaccin där tiden förskjutits mellan dos 1 och dos 2. Men det är något vi hanterar.
 

Jag vill avsluta med att slå fast att:

 • Vaccinationsmålet står kvar, får vi vaccin så klarar vi det.
 • Allas önskningar kan inte tillgodoses, vi måste se till de bästa för de flesta.
 • Vaccintillgången är helt avgörande och varje dos är viktig.
 • Vi genomför en säker vaccination till alla genom ett säkert flöde och flexibilitet!

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021