Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona veckan 45: Fler fall trots minskad provtagning

Publicerad: 2021-11-09 13:47

Det var färre personer som testade sig för covid-19 den senaste veckan. Trots det var antalet positiva fall fler än föregående vecka. Det är därför viktigt att alla som kan vaccinerar sig, för att hålla smittspridningen nere.

Under vecka 44 ökade antalet fall av covid-19 i Örebro län. Totalt konstaterades cirka 215 fall jämfört med cirka 175 fall veckan innan.

Flest fall bland barn och ungdomar

- Antalet fall ökade trots att provtagningen minskade påtagligt till cirka 3 900 från drygt 5 200 veckan innan. Den minskade provtagningen var förväntad med tanke på de nya nationella provtagningsrekommendationerna som gäller från och med förra veckan. Men trots detta ökade alltså andelen positiva fall under vecka 44 till 5,6 procent, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

De flesta fallen finns som tidigare i åldersgrupperna 6-15 år, men ett ökat antal fall ses också i åldersgruppen 40-49 år.

- I åldersgruppen 12-15 år kan man över tid förvänta en minskad smittspridning i takt med att denna grupp erbjuds vaccination.

Vaccination till alla födda 1956 eller tidigare

From v 45 kan alla över 65 år, det vill säga födda 1956 eller tidigare, vaccineras med dos 3 under förutsättning att det gått minst 6 månader sedan dos 2.

Oavsett ålder är det viktigt att vaccinera sig påpekar vaccinationssamordnare Stellan Johansson.

Har du inte hunnit med att ta dos 1 är det viktigt att du gör det. Ju fler som är vaccinerade, desto bättre kan vi hålla smittspridningen nere, påpekar han.

Du behöver boka tid för att vaccinera dig

Stellan Johansson påminner också om att det numera är bokade tider som gäller för den som vill vaccinera sig.

Boka tid för vaccination gör man via 1177.se eller genom att ringa telefonbokningen på  019-602 80 00. Det går inte att boka vaccinationstid via vårdcentralerna eller genom att ringa 1177.

221727 personer i Örebro län har fått den första dosen vaccin mot covid-19. Det är 84,67 procent av befolkningen i regionen. 213403 personer har fått dos 2, vilket är drygt 81,49 procent. 10931 personer har fått en tredje dos. Det motsvarar 4,31 procent av länets befolkning. Siffrorna avser personer födda 2005 eller tidigare.

 

 

Rekommendationer som fortfarande gäller:

  • Vaccinera dig – det är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Om du är ovaccinerad ska du testa dig.
  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.
  • Har du rest utanför Norden, är vaccinerad med minst två doser och får symtom? Då ska du testa dig när du kommer hem. Det gäller inte om du haft bekräftad infektion av covid -19 senaste halvåret. Men du ska fortfarande stanna hemma. Har du rest utanför Norden och inte är vaccinerad? Då ska du testa dig när du kommer hem, även om du saknar symtom. Det gäller dock inte om du har haft bekräftad infektion av covid -19 senaste halvåret. Även barn under sex år behöver i regel inte testa sig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 november 2021