Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Länets amatörteaterföreningar når ut brett

Publicerad: 2024-06-11 16:02

Resultatet i den undersökning av amatörteaterföreningar som Region Örebro län och Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) genomförde under våren visar på god spridning i länets olika delar. Tillsammans hade föreningarna cirka 20 000 personer i publiken.

Amatörteaterföreställningen Alice i underlandet spelas på utomhusscen i sommargrönska

Alice i underlandet med amatörteaterföreningen Lyset i Karlskoga 2023. Foto: Örebro läns bildningsförbund

Kartläggningen syftade bland annat till att visa på omfattningen av amatörteaterverksamheten i länet, de utmaningar som finns inom verksamheterna, tillgång till lokaler samt önskemål gällande amatörteaterkonsulentens verksamhet.

– Vi är ett rikt amatörteaterlän med cirka 350 spelade föreställningar och 20 000 i publiken 2023. Det är fina siffror! Det som är unikt för vårt län är att vi har så många amatörteaterföreningar, det spelas teater på många olika platser i länet, ofta på unika platser där teater inte spelas annars. Teatergrupper från vårt län blir ofta uttagna till olika riksfestivaler, till exempel ATR-festivalen och Revy SM, berättar Tina Ruth, amatörteaterkonsulent ÖLBF.

Föreningarnas inkomster var 5,9 miljoner 2023. Egna intäkter genom biljettförsäljning och liknande var den största inkomstkällan följt av olika bidrag. Samtliga föreningar uppger att de har ekonomiska utmaningar och 44 procent av deras kostnader är för lokal och personal.

– Enkäten skickades ut till länets 34 amatörteaterföreningar och 80% svarade. Resultatet visar att amatörteaterkonsulentens verksamhet är välkänd och efterfrågad. Det föreningarna har störst behov av är rådgivning, fortbildning och besök, berättar Lena Adem, utredare och kulturstrateg hos Region Örebro län.

Resultatet ska användas som ett kunskapsunderlag av ÖLBF/amatörteaterkonsulenten samt av Region Örebro län som finansierar amatörteaterkonsulenten.

Ta del av undersökningens hela resultat: Kartläggning av amatörteatern i Örebro län 2023

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juni 2024