Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Långa svarstider för prover för covid-19 just nu

Publicerad: 2022-01-11 09:52

Det har återigen uppstått problem hos regionens underleverantör med att hinna analysera alla prover som tas för covid-19.

Många av de prover som tagits de senaste dagarna kommer därför få långa svarstider (längre än de 3 dygn från inlämning av prov, vilket är satt som regionens övre tidsgräns).

-Vi arbetar kontinuerligt med att försöka lösa detta problem och analyserar så mycket prover vi kan i Örebro för att underlätta för vår underleverantör och därmed så snabbt som möjligt vara tillbaka i mer normala svarstider, säger Martin Sundqvist, Överläkare Klinisk Mikrobiologi, USÖ.

Just nu kan regionen inte ange en tid för när problemen med långa svarstider är avhjälpta. Patientprover tagna inom vården påverkas inte av detta problem.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022