Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lansering av ny lärplattform för kliniska handledare

Publicerad: 2023-10-06 13:33

I den nya lärplattformen finns informativa guider, filmer och övningsmoment för att stödja, inspirera och utveckla alla kliniska handledare. ”Att handleda är en viktig del i allas uppdrag och också en förutsättning för kompetensförsörjning”, säger Maria Gradin, biträdande verksamhetschef på Utbildningscentrum.

Översikt över lärplattformen

Översikt över lärplattformen.

Plattformen är indelad i sex olika moduler. I den första presenteras grunden i att vara en bra handledare. I en introducerandefilm berättar ST-läkare Ali Inan El-Naggar med sig av sina viktigaste erfarenheter efter fem år inom yrket.

– Ibland kan man behöva fräscha upp tidigare handledarutbildning eller få stöd i väntan på möjligheten att gå en handledarutbildning. Då blir den digitala lärplattformen en bra möjlighet, säger Maria Gradin.

De olika modulerna som är framtagna innehåller grundläggande stöd för den som handleder, vare sig det är studenter, utbildningsläkare eller nya medarbetare. Det digitala formatet gör den tillgänglig dygnet runt och man kan välja att bara gå igenom just den del man har fundering kring eller göra samtliga moduler för en uppfräschning i sitt handledarskap.

– De olika modulerna är valda för att ge en bred bas och innehåller det grundläggande kring exempelvis handledning, feedback och bedömning. Det är en blandning av intervjuer, guider och övningar men det finns också möjlighet att reflektera över det man nyss lärt sig och vad det kan betyda i den situation man befinner sig i, berättar hon.

Målsättningen med lärplattformen - lättillgänglig och ett gott stöd

Att vara en klinisk handledare innebär att kunna göra en bra bedömning av sin adept. I den framtagna filmen lyfts konkreta tips på området och är tänkt att utveckla handledarskapet.

Utöver de fyra modulerna med olika grundläggande delar för handledning finns också modul om IPL – interprofessionellt lärande, där adepter från olika professioner lär av och med varandra, på samma sätt som vården idag är uppbyggd kring team av olika professioner. Likaså en modul om peer learning, en handledningsform där studenterna lär i par vilket stärker lärandet men där handledarrollen blir annorlunda än vid traditionell handledning,

– Jag uppmanar alla att gå in och titta på lärplattformen nu och sen ta för vana att gå in i utvalda moduler inför att det är aktuellt att handleda student eller kollega, avslutar hon.

Nya lärplattformen hittar du här. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 oktober 2023