Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lärorik resa tillsammans med de andra deltagarna i SoIL

Publicerad: 2023-03-27 13:17

Förra årets Social Impact Lab-deltagare, SoIL, summerar en händelserik och utvecklande resa. ”Jag har utmanat mig själv att göra nya saker, ta nya kontakter och växa in i nya roller”, berättar Lena Axelsson Svedell, legitimerad fysioterapeut.

Forskarna Lena, Katarina och Andre. Region Örebro län

Forskarna Lena Axelsson Svedell, Katarina Lindstedt och André Frank. Foto: Elin Abelson.

Årligen är det tre medarbetare inom hälso- och sjukvården som deltar i Örebro universitets program SoIL. Tanken är att de ska få chansen att utveckla sina idéer tillsammans med andra forskare. Deltagarnas innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg ska göra nytta utanför den akademiska världen.

Hjälp med fysisk träning vid psykisk ohälsa

Lena Axelsson Svedell ville under sitt SoIL-år utveckla idén om hur träning skulle kunna bli mer tillgängligt för personer som har psykisk ohälsa.

– Fysisk aktivitet och träning är hälsofrämjande för alla och höjer livskvalitet. Dessutom kan fysisk aktivitet förebygga psykisk ohälsa och minska symtom på depression och ångest, säger Lena Axelsson Svedell, legitimerad fysioterapeut, specialist i mental hälsa, Psykiatrisk fysioterapi samt doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Många som har psykisk ohälsa tycker att det är svårt att hitta träning som funkar. Det kan vara på grund av att man kan behöva anpassningar som exempelvis mindre grupper, tydlig information, samma ledare och lite mer stöd, för att göra det möjligt att komma till träningen.

– Jag såg ett stort behov av anpassade insatser för att personer med psykisk ohälsa skulle få tillgång till fysisk träning och alla goda effekter med det, berättar hon.

I vår kommer Lena att starta ett pilotprojekt där hennes idé kommer att testas i skarpt läge. En del i projektet kommer vara att arbetskonsulenter på Örebro kommunen ska erbjuda insatsen till sina inskrivna, vuxna mellan 18-25 år som är utanför arbetsmarknaden och har psykisk ohälsa eller sjukdom. Cirka 80 procent har kontakt med psykiatrin. Deltagarna kommer att erbjudas träning genom ett samarbete med Friskis & Svettis och Örebro universitet.

Katarina vill bredda behandlingsutbudet för unga med depression

– SoIL året blev bättre än vad jag hade tänkt mig, skulle jag säga, då jag inte hade förstått att samarbetet med övriga deltagare skulle bli så viktigt som det blev. Det var också det jag tyckte var roligast, att vi i teamet hjälpte varandra framåt på olika sätt, berättar Katarina Lindstedt, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, IPT-terapeut vid Ätstörningsmottagningen.

Katarinas projekt handlade om tidigt relationellt stöd för ungdomar med depression. Det relationella stödet innebär en behandling baserad på Interpersonell psykoterapi, IPT.

– Min ursprungliga idé som jag hade med mig in i SoIL byggde på att möta ett behov av ett breddat behandlingsutbud för unga med depressiva symtom och ett högt tryck på specialistpsykiatrin, säger hon.

Det skulle uppnås genom att implementera en IPT-baserad gruppbehandling för ungdomar med depressiva symtom på primärvårdsnivå. Under årets gång fick hon input om att tidsaspekten när det gäller den relationella insatsen möjligen är särskilt viktig och att det eventuellt skulle vara hjälpsamt för unga att få lära mer om vikten av relationellt stöd och kommunikativa färdigheter också innan de eventuellt drabbas av depression.

– En av de frågor jag nu behöver jobba vidare med är - Hur kan skolhälsovården och primärvården arbeta tillsammans för våra ungdomar som har behov av relationellt stöd för ett bättre psykiskt mående?

Vattendans positivt vid flerfunktionsnedsättning

André Frank blev uttagen till SoIL med sin forskning om strukturerad vattendans för personer med flerfunktionsnedsättning, som kallas SVAN. Han hoppades att få stöd i att utveckla sin forskningsidé och hitta bra strategier för nå ut med vattendansen till andra habiliteringar i landet. Metoden som han använde har han utvärderat tillsammans med forskarkollegorna Lars-Olov Lundqvist och Marie Matérne innan programmet påbörjades och de har även funnits med i bakgrunden under året.

– Jag har fokuserat på att hitta en modell för implementering som fungerar här i Örebro i första hand, men jag tror det finns goda chanser att starta upp flera grupper i Sverige. Jag har kontakt med en fysioterapeut i Linköping och en i Uppsala som vill starta egna grupper. För att underlätta spridningen håller vi på att producera en informationsfilm om vattendansen, säger André Frank, legitimerad sjukgymnast vid Vuxenhabiliteringen.

Ett samarbete med Örebro Simallians har påbörjats. Framöver kommer han att hålla en utbildning för nya vattendansinstruktörer i Örebro.

Under året har André lärt sig att skynda långsamt och lägga en stabil grund för att implementeringen ska bli så bra som möjligt. Han nämner också kunskapen att kommunicera vad vattendans är och vad det bidrar med för värde för de som är involverade.

 

Temaseminarium den 14 april - Från forskning till innovation – hur då?

Vill du höra de tre forskarna berätta om sina forskningsidéer?

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 mars 2023