Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läs handboken om varsamma solcellsinstallationer

Publicerad: 2023-01-04 14:03

Vill du veta mer om solel? I vår handbok Varsamma solcellsinstallationer kan du läsa om vilka olika typer av solceller som finns och hur de kan placeras. Handboken ger dig både inspiration och ny kunskap!

En hand vilar på solpaneler. Texten "Varsamma solcellsinstallationer".

 

Handboken har tagits fram inom vårt projekt Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer, som just avslutats. Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur solcellsutbyggnad kan kombineras med exempelvis kulturvärden i bebyggelsen.

Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer finansierades av Energimyndigheten och genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län, Samhällsbyggnad Bergslagen och Solisten. Läs mer om projektet här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023