Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läsupplevelser till flyktingar från Ukraina erbjuds hos biblioteket i Fellingsbro

Publicerad: 2022-11-01 16:00

Kulturlivets aktörer i länet har visat prov på en mycket god förmåga att kunna ställa om och möta människor i kris. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Region Örebro län kan biblioteket i Fellingsbro erbjuda böcker till ukrainska barn, unga och vuxna.

Fyra olika ukrainska barnböcker

Ukrainska böcker. Foto: Kristina Blom Schäfer

En av Region Örebro läns uppgifter är att stötta länets folkbibliotek, främja olika samarbeten, bidra till verksamhetsutveckling och kvalitet. Bibliotek är ofta en plats för människor att mötas, samtala och lära känna varandra. Tre egenskaper som ger en mycket god grund för att komma in och bli en del av vårt samhälle. Dessutom är böcker och bibliotek både inkluderande och meningsskapande.

- Med det här stödet vill vi hjälpa till att skapa arenor för insatser och aktiviteter inom kulturområdet där människor kan mötas. Vem som söker sig till dessa arenor eller varifrån han eller hon har flytt spelar ingen roll, alla är välkomna, säger Mattias Käll, utvecklingsledare för Kultur och ideell sektor inom Regional utveckling.

Bakgrunden är den kultursatsning på 500 000 kronor som klubbades igenom tidigare i år och som ska ge stöd åt människor som är på flykt från krig. Folkbiblioteken är dessutom en av samhällets mest besökta offentliga institutioner.

- Stödet är mycket välkommet eftersom det ger oss möjlighet att skaffa litteratur på ukrainska i en utsträckning som vi annars inte skulle ha ekonomisk möjlighet till. Vi använder bidraget för inköp av böcker på ukrainska i första hand, men även på ryska då det inte är alldeles lätt att få tag på litteratur på ukrainska, säger Kristina Blom Schäfer bibliotekarie vid Lindesberg och Fellingsbro bibliotek.

Kristina Blom Schäfer möter till exempel många kvinnor då biblioteket är öppet. Hon berättar att de som kommer till biblioteket är mycket glada över möjligheten att låna böcker på det egna språket, och att de lånar mycket både för egen läsning och till barnen.

- Det blir många korta möten med flyktingarna men min upplevelse är att läsningen är en stor och viktig del av de ukrainska flyktingarnas liv, avslutar Kristina Blom Schäfer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023