Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lena Wijk från Universitetssjukhuset Örebro - en av årets processledare i Sjukvårdsregion Mellansverige

Publicerad: 2021-05-18 16:42

I samband med den årliga RCC-dagen den 18 maj utsågs årets processledare i respektive sjukvårdsregion. I Sjukvårdsregion Mellansverige gick utmärkelsen till Hanna Dahlstrand och Lena Wijk, processledare för gynekologisk cancer. "Det känns hedrande och det är förstås väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas."

Lena Wijk är tumörkirurg vid Universitetssjukhuset Örebro och Hanna Dahlstrand är onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. De tog hösten 2019 över processledarskapet för gynekologisk cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige – ett uppdrag de gladeligen delar på och samarbetar kring.

– Att få arbeta tillsammans med Hanna var för mig en starkt bidragande orsak till att jag tog uppdraget, säger Lena Wijk. Vi trivs bra med varandra och hyser respekt för varandras kompetenser. Det är också bra att vi kommer från båda av sjukvårdsregionens universitetssjukhus och kan se flera perspektiv. Jag trivs väldigt bra med Hanna både som kollega och person, berättar Lena.

– Lena kompletterar mig, inte bara för att hon är tumörkirurg och jag är onkolog, utan för att hon ofta ser andra detaljer än vad jag gör. Vi är båda pragmatiska och har en önskan att samverka, det gör att det är väldigt lätt och roligt att dela processledarskapet med henne, säger Hanna.

Utmaningar med en stor sjukvårdsregion

Att vara processledare i en så pass stor sjukvårdsregion som Mellansverige, där alla sju regioner till viss del behandlar gynekologisk cancer, innebär en del utmaningar – inte minst vad gäller samverkan mellan regionerna.

– Som processledare gäller det att koordinera den behandling som kan ges på länssjukhus och den behandling som bör ges på universitetssjukhus för att optimera vården för patienterna. I praktiken kan det handla om att samordna riktlinjer kring vilka patienter som bör tas upp på vilken regional MDK, vilken utredning som bör vara klar och vilken information som ska finnas tillgänglig som underlag till behandlingsbeslut. Det är ett lagarbete, där det är viktigt att riktlinjerna förankras lokalt, annars kommer följsamheten brista, säger Hanna.

Varför antog ni uppdraget som processledare?

– Jag vill gärna bidra till att utveckla sjukvårdsregionens samarbete. Jag är intresserad av ledarskap och strukturellt arbete. Mellansverige är som sagt en stor region med många inblandade regioner och två universitetssjukhus, vilket ger ytterligare utmaningar för att få allt samarbete att fungera, och jag tror att jag i detta arbete kan bidra, säger Lena.

– Drivkraften, och anledningen till att jag tog uppdraget, är att alla patienter oavsett folkbokföringsadress ska få likvärdig behandling vid gynekologisk cancer, säger Hanna.

Och nu har ni blivit utnämnda till årets processledare i Mellansverige. Varför, tror ni?

– Det är nog svårt att säga själv, men jag tror det har med att göra att både jag och Lena har en genuin önskan om jämställd vård för alla i sjukvårdsregionen och att vi gärna diskuterar och förankrar vårdprocessen med alla som är delaktiga, säger Hanna.

– Jag tror att vi har blivit utnämnda för att vi tillsammans med våra olika kompetenser bildar ett fint samarbete med bred kunskap inom området. Vi är båda vetenskapligt förankrade samtidigt som vi har ett starkt kliniskt engagemang, och vi har arbetat mycket aktivt för sjukvårdsregionens patienter både gällande strukturer och klinisk kunskap. Vi är också intresserade av att använda oss av kvalitetsregistret som en grund till vårt arbete, säger Lena.

Det framgår av er nominering att ni varit aktiva i arbetet med att förbättra MDK, samt att ni flitigt använder kvalitetsregistret för att analysera hur det ser ut i regionerna. Stämmer det in bra på er?

– Ja, jag tycker det beskriver vårt arbete bra. Kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har ju genomgått en stor revidering och arbetet med att återimplementera, utbilda och komma ikapp med registrering har tagit mycket tid och kraft. Men med det gjort kan vi nu framöver kunna arbeta mer utifrån våra registerdata, avslutar Lena.

Motiveringen lyder:

"Årets processledare 2021 i Mellansverige tilldelas Hanna Dahlstrand och Lena Wijk för deras arbete i vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Som processledare är de engagerade och driver frågor inom gynekologisk cancer i ett öppet diskussionsklimat där alla gruppens medlemmar kommer till tals. De jobbar hårt för att alla patienter oavsett bostadsort ska ha tillgång till lika vård. De har varit aktiva i att arbeta med förbättringar inom MDK och de använder sig flitigt av kvalitetsregister för att analysera hur det ser ut inom olika kvalitetsindikatorer i regionerna. Med sina respektive expertområden inom kirurgi och onkologi kompletterar de varandra som processledare och de ser till att använda den kunskap som finns inom gruppen med olika kompetenser och driver tillsammans ett viktigt arbete inom gynekologisk cancer i sjukvårdsregionen."

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021