Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lingonbroschyren har fått nytt innehåll

Publicerad: 2024-01-11 15:44

Du som informerar om SIP (samordnad individuell plan) har säkert använt vår broschyr. Nu finns en ny version på ViSam-sidan och den är skrivbar, alltså du kan skriva kontaktuppgifter direkt i broschyren på datorn och sedan skriva ut till den enskilda.

En hög lingon i en kupad hand. Mitt i  högen finns ett blåbär.

- Många kallar den Lingonbroschyren eftersom det är lingon på framsidan, säger Kristina Luhr, utvecklingsledare SIP. Och lingonen finns kvar i den nya versionen.

- Det nya är ju att den enskilda kan läsa sin SIP på 1177.se. Vi har även lagt in illustrationer som ska hjälpa den enskilda att tänka på hela livssituationen inför ett SIP-möte.

I kartläggningen och i dokumentationen finns samma rubriker som i broschyrens illustration.

Ok att fortsätta dela ut översatta broschyrer

Just nu finns den nya versionen endast på svenska.

- På ViSam-sidan ligger den gamla versionen översatt till flera språk och just nu har vi inte medel för att översätta.

Kristina poängterar att det är ok att fortsätta att använda de översatta broschyrerna.

- De innehåller ingen information som är fel, men saknar skrivbarheten och de nya illustrationerna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 januari 2024