Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Liselotte Hermansson: ”Vår forskning hjälper patienter med dysmeli”

Publicerad: 2024-05-24 10:15

Varje år föds det cirka 60 barn med dysmeli. Det innebär att barnen har en medfödd avsaknad av ben, fot, arm, hand eller någon del av det. Forskaren Liselotte Hermansson har sedan slutet på 1990-talet forskat på området. Hon vill vara med och bidra till bättre levnadsvillkor för patientgruppen.

Liselotte Hermansson

Liselotte Hermansson utanför V-huset där Dysmeli- och armprotescentrum har sin verksamhet. Foto: Elin Abelson / Region Örebro län.

Dysmeli- och armprotescentrum vid Universitetssjukhuset Örebro hjälper både barn och vuxna som har dysmeli. De tar emot patienter från hela landet. Nyligen har Universitetssjukhuset Örebro skickat i väg en ansökan om att få bli en av fyra verksamheter i landet som bedriver nationell högspecialiserad vård inom dysmeli. Liselotte Hermansson har bidragit med sin kunskap i ansökan.

Varför valde du att forska om dysmeli?

– Efter min examen arbetade jag som arbetsterapeut vid enheten för armproteser vid dåvarande Regionsjukhuset i Örebro. Då väcktes mitt intresse för forskning och jag hade en del frågeställningar som jag ville få svar på och målet var att göra våra behandlingar så bra som möjligt för våra patienter. Idag arbetar jag som forskningsledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Sedan sex år tillbaka är jag även professor i arbetsterapi vid Örebro universitet och har både nationella och internationella forskningssamarbeten.  

Hur jobbar ni på Dysmeli- och armprotescentrum?

– Vår dysmeliverksamhet startade för över 50 år sedan. Vi har ett multidisciplinärt omhändertagande av våra patienter vilket innebär ett tätt samarbete mellan olika professioner och verksamheter. Det gör att vi kan erbjuda våra patienter att komma till vår mottagning för att möta samtliga kompetenser. Våra patienter kommer från hela landet. Vår forskning bedrivs av verksamhetsområden inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är kopplade till oss på Dysmeli- och armprotescentrum.

Vilka studier är på gång?

– De kommande fem årens studier inriktas på att studera rehabilitering för personer med dysmeli. Vi har ett laboratorium för rörelseanalys på sjukhuset där vi kommer att använda den avancerade 3D-kamerautrusningen för att mäta muskelaktivitet. Då kan vi också mäta graden av kompensatoriska rörelser samt muskelspänning vid användning av olika proteser. I Sverige har vi en generös förskrivning av proteser med efterföljande träning men det är inte känt om protesanvändning kan bidra till en lägre förekomst av muskuloskeletal smärta som är en benämning på smärta i kroppens rörelseorgan. Vi deltar även i studiesamarbeten med både andra dysmelienheter och universitet i andra delar av världen. En studie som är värd att nämna är hur en person som använder protes upplever den som en egen del av sin kropp. Våra studier kan bidra till utformningen av nya behandlingsmetoder och nationella riktlinjer för olika behandlingar för patienter med dysmeli. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2024