Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Liv & hälsa tar reda på hur länsinvånarna mår

Publicerad: 2022-02-14 07:00

Med början från mitten av februari kommer en inbjudan om att delta i undersökningen Liv & hälsa skickas ut till 17 000 slumpmässigt utvalda personer över 18 år som bor i Örebro län.

Är du en av dem som får enkätundersökningen Liv & hälsa i din brevlåda vill vi gärna att du svarar. Ditt svar är viktigt!
Undersökningen innehåller frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Liv & hälsa har skickats ut regelbundet sedan år 2000 och det är sjätte gången länsinvånarna får svara på frågor. Det ger oss ett unikt underlag för att kunna följa utvecklingen av hälsan över tid och resultaten används i Region Örebro läns arbete med att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Örebro län.

Resultaten från undersökningen presenteras i slutet av året och kommer att läggas upp på webbplatsen för Liv & hälsa där du också kan läsa mer om undersökningen.

Webbplatsen Liv & hälsa

Bild på omslaget på undersökningen Liv & hälsa 2022

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2022