Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lokala team i norra länsdelen tar vården ett steg närmare patienten

Publicerad: 2021-09-06 15:38

Patienten är ett gemensamt ansvar - och med det som utgångspunkt har man i den norra länsdelen arbetat med att förbättra den lokala samverkan mellan region och kommuner. Lokala team har skapats för att mer aktivt lyfta brukarperspektivet och analysera vad som fungerar och vad som behöver bli bättre i arbetet kring de gemensamma patienterna.

- Vi måste skapa förutsättningar och forum där det blir naturligt att samverka och arbeta långsiktigt tillsammans för att tillsammans se den gemensamma patienten och på vilket sätt var och en av oss kan bidra för att göra sitt bästa för helheten. Kärnan i lokal teamsamverkan är att följa upp, förbättra och lära tillsammans och av varandra.

Så sammanfattar samverkansledare Linda Samuelsson vad lokal teamsamverkan ytterst handlar om.

Gemensamt helhetsgrepp

I Länsdelsgrupp norr, där såväl personer från Region Örebro län och kommunerna i den norra länsdelen ingår, har man under flera år haft god koll på att saker går framåt och verkat för god samverkan. Men en inventering förra våren visade några tydliga förbättringsområden, där behovet av tydligare och kortare kontaktvägar mellan huvudmännen var en viktig del, liksom behovet av gemensamma utvärderingar.

Tidigare handlade samverkan mycket om att hantera det som är viktigt för dagen, medan en långsiktig plan och uppföljning för att dra lärdomar till stor del saknades. Nu verkar man i högre grad för att undvika att problemen ens uppstår.

En gemensam handlings- och aktivitetsplan för lokal teamsamverkan finns framtagen, och de olika teamen ses minst fyra gånger per termin. Dessutom är det inte skrivet i sten vilka som ingår i teamen, utan man kan koppla på relevanta aktörer utifrån de frågor som för tillfället är aktuella. Det gör det mer lättarbetat när det kommer till att lösa problem – och att förebygga dem. Teamen har således både en proaktiv och reaktiv roll.

Fokus på multisjuka äldre

Ett uppdrag som teamen fått av länsdelsgruppen är att titta på multisjuka äldre och hur man tillsammans kan bli bättre på att ta hand om den gruppen. För att sprida kunskapen ska heller inte det som sägs i den lokala teamsamverkan stanna där, utan förmedlas till medarbetare som berörs och har nytta i sitt arbete av att veta vad som sker inom samverkan.

Det kräver engagemang och tid att bygga teamen, men är nödvändigt för att verksamheten ska bli hållbar över tid konstaterar Linda Samuelsson.

- Det är ett faktum att tiden som läggs ned får vi tillbaka genom att vi agerar tillsammans. Bara genom god samverkan kan vi ta vara på den enskildes egna resurser på allra bästa och effektivaste sätt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 september 2021