Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Många kvinnor är nöjda med förlossningsvården

Publicerad: 2021-06-15 12:09

De flesta gravida och nyblivna mammor i Örebro län känner sig nöjda och trygga med vården under graviditeten, vid förlossningen och tiden efter förlossningen. Till exempel skulle nio av tio rekommendera sin förlossningsavdelning och lika många säger sig vara trygga med barnmorskan på mödrahälsovården.

Nyfött barn och mamma

Det visar den nationella undersökningen Graviditetsenkäten som ger alla kvinnor i Sverige en möjlighet att tycka till om sina upplevelser i samband med graviditet, förlossning och eftervård.

- För oss inom förlossningsvården är svaren i Graviditetsenkäten viktiga och de utgör en del av det material vi utgår från i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete inom kvinnosjukvården. Glädjande nog ser vi att många är nöjda med den vård de får hos oss men det finns alltid förbättringar att göra för att på allra bästa sätt möta de behov som kvinnorna har inför, under och efter en förlossning, säger Gill Kullberg, länsverksamhetschef vid kvinnokliniken.

I Örebro län säger sig 91 procent av de svarande kvinnorna att de kan tänka sig att rekommendera någon annan att föda på samma förlossningsavdelning som de själva var på, vilket är strax över riksgenomsnittet. På frågan om huruvida den svarande skulle vilja rekommendera sin mödrahälsovård säger sig 93 procent vara villiga att göra det, vilket också det ligger över riksgenomsnittet. Vidare känner sig 91 procent trygga med de barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården.

- Först och främst vill jag tacka alla kvinnor som bidragit i enkäten genom att dela med sig av sina erfarenheter. Det är roligt att vi ser att så många kvinnor har positiva upplevelser av mödrahälsovården och förlossningen, och att de kände sig trygga. Det är ett viktigt erkännande till alla de medarbetare som arbetar med gravida och födande kvinnor i länet, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska inom Region Örebro län.

Men enkäten visar också att det finns förbättringspotential. Till exempel svarar 65 procent att de fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Det är visserligen bättre än det nationella snittet, men kan förbättras.

Det nu presenterade resultatet redovisar de svar som kommit in under Graviditetsenkätens inledande fyra månader, från december 2020 till mars 2021.

- Men eftersom enkäten ska pågå i minst två år så hoppas vi att alla kvinnor som är gravida eller som har fött barn fortsätter att besvara frågorna, säger Gill Kullberg.

Graviditetsenkäten skickas ut via 1177.se, och för att få tillgång till frågorna krävs att man har registrerat sitt telefonnummer eller mailadress på webbplatsen.

Mer om Graviditetsenkäten hos Sveriges kommuner och landsting

Film om resultat för graviditetsenkäten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2021