Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mångmiljonsatsning på pilotprojekt inom barncancer, bröstcancer och äggstockscancer

Publicerad: 2022-03-04 08:22

Universitetssjukhuset Örebro deltar i ett pilotprojekt som fått 16 miljoner kronor för implementering av precisionsmedicin. ”Vår regering tilldelar Genomic Medicine Sweden, GMS, medel för att fortsätta utvecklingen av cancerdiagnostik”, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog.

DNA, foto: GettyImages.

DNA, foto: GettyImages.

Samarbetsprojektet GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Precisionsmedicin innebär en individanpassad diagnostik och behandling. Projektets mål är att det ska vara en jämlik vård över hela landet.

– Hos oss deltar vi aktivt i bröst- och äggstockscancer-projekten genom att vi utför en bred genomisk karaktärisering. Det innebär att vi undersöker tumörernas DNA med sekvenseringsteknik på dessa typer av cancer, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken.

För boende i länet innebär det att de får tillgång till den modernaste diagnostiken. Det kan också innebära att de får chans att delta i kliniska prövningar för nya cancerläkemedel.

– Pilotprojektet kommer att hålla på under året och därefter hoppas vi att det blir en del av den ordinarie rutindiagnostiken, säger hon.

 

Faktaruta

Genomic Medicine Sweden är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin. Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet deltar i samarbetsprojekt tillsammans med universitetssjukhusen och universiteten i Göteborg, Lund, Linköping, Umeå, Uppsala och Stockholm.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022