Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Med anledning av höjningen av terrorhotnivån

Publicerad: 2023-08-22 15:48

Chefen för säkerhetspolisen har höjt den så kallade terrorhotnivån från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Beslutet att höja nivån är inte föranlett av någon enskild händelse utan avser att spegla en successiv utvecklig av läget i landet.

Region Örebro län ansvarar för att hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och all annan verksamhet som organisationen ansvarar för fungerar även i en krissituation. Oavsett vilken terrorhotnivå som gäller i Sverige fortsätter Region Örebro län att bedriva sin ordinarie verksamhet och fortsätter att följa och utveckla de egna kris- och beredskapsplanerna i de olika verksamheterna.

Region Örebro län gör ingen egen bedömning av läget utan utgår nu, liksom har skett under till exempel pandemin och ukrainakriget, från de bedömningar som de olika myndigheterna i landet har till uppgift att göra. Region Örebro län samverkar med bland annat Socialstyrelsen och länsstyrelsen för att få del av lägesbilder och information om utvecklingen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 augusti 2023