Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mer forskning behövs kring digital vård inom hälso- och sjukvården

Publicerad: 2022-06-30 13:11

Det finns inget vetenskapligt stöd för att användning av hälsoappar innebär någon fördel jämfört med vanlig vård. Det visar tre rapporter från Camtö, en enhet inom Region Örebro län som utvärderar vårdens metoder och som granskat den forskning som finns på området för de vanliga folksjukdomarna hjärtsvikt, astma, KOL och artros.

Foto: Getty Images, Fizkes.

Foto: Getty Images, Fizkes.

I de olika studierna har patienten själv fått registrera hälsodata som har överförts till vården för bedömning och eventuell åtgärd. För att kunna dra slutsatser om effekten av att använda hälsoappar inom de olika områdena behövs mer oberoende forskning.

– I den rapport där det handlade om en jämförelse mellan digital och klinikbaserad vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, såg vi att det fanns en hög risk för systematiska fel. Samtliga studier uppgav också bindningar inom appbranschen, berättar Petros Nousios, projektledare på Camtö.

Något som förvånade Petros Nousios var frånvaron av information om riskerna som digital vård kan innebära för patienter.

– Avsaknaden av den informationen omöjliggör en bedömning av teknikens fullständiga risk eller nytta, säger han.

Rapporten om användning av appar vid kronisk hjärtsvikt kom till samma slutsats.

Lösningar som fungerar tekniskt men saknar klinisk testning

Rapporten En jämförelse mellan digital och klinikbaserad fysioterapi vid artros i knä eller höft visar att det vetenskapliga underlaget för hur digitalisering påverkar patienten utifrån ett nyttoperspektiv är begränsat.

– Det gör det svårt att bedöma både fördelar och nackdelar med en mera digitaliserad vård när det gäller fysioterapeutiska behandlingar av artros i knä eller höft. Utvecklingen av appar går snabbt på den tekniska sidan men frågan är om de är tillräckligt testade i klinisk miljö innan de införs bland patienter, säger Georg Lohse, legitimerad sjukgymnast på Camtö.

Här kan du läsa rapporterna:   

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 juni 2022