Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mer kunskap kring vad som orsakar infektioner i hjärnan

Publicerad: 2022-10-17 13:54

Det finns tusentals typer av bakterier och virus men det är bara ett fåtal som orsakar sjukdom. Forskaren Olof Säll har i sin forskning undersökt vad som orsakar infektioner i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet. ”Vi har testat två olika metoder och vi såg att den ena metoden lättare kunde hitta bakterier och virus i ryggmärgsvätskan”, säger han.

Provtagning av ryggmärgsvätska. Foto: Olof Säll. Forskaren Olof Säll. Foto: Elin Abelson.

Provtagning av ryggmärgsvätska. Foto: Olof Säll. Forskaren Olof Säll. Foto: Elin Abelson.

Innan Olof Säll påbörjade sin forskning volontärarbetade han på ett sjukhus i Nepal. Där träffade han patienter med allvarliga infektioner i centrala nervsystemet. I Nepal saknas metoder att hitta vilka virus och bakterier som orsakar dessa infektioner. Det kan leda till överbehandling, exempelvis att patienter behandlas med antibiotika med onödigt brett spektrum, eller att antibiotika ges vid infektioner som är orsakade av virus.

– Vid virusinfektioner har inte antibiotika någon effekt mot den aktuella infektionen. Antibiotikaanvändning vid dessa infektioner bidrar till problem i form av biverkningar, onödiga kostnader och ökad antibiotikaresistens, säger Olof Säll, överläkare inom verksamhetsområde infektion på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Test som upptäcker bakterier och virus i ryggmärgsvätska

Rätt diagnos krävs för rätt behandling. På sjukhuset i Nepal togs prover på patienter med misstänkt infektion i centrala nervsystemet, proverna frystes ned och flögs sedan till Örebro för analys med två PCR-metoder. PCR betyder Polymerase Chain Reaction och är en metod för att upptäcka arvsmassa från de bakterier eller virus som man specifikt letar efter. Det visade sig att den ena metoden lättare kunde hitta bakterier och virus i ryggmärgsvätskan jämfört med den andra. På Universitetssjukhuset Örebro används det test som fungerar bäst.

– Vi använde oss av PCR-metoder för att leta efter kända virus. Nästa steg är att leta efter okända virus. I Nepal förekommer det virus som orsakar svåra sjukdomar som vi behöver veta mer om, berättar han.

Genom att börja sin studie i Nepal ville Olof Säll belysa en viktig fråga globalt: Hur kan vi med hjälp av ny teknik få reda på vilka bakterier och virus som orsakar infektioner? Dagens teknik är många gånger kostsam och kräver fungerande laboratorier, vilket ofta saknas i låg- och medelinkomstländer.

Han fokuserar speciellt på bakterien meningokocker. Det är en bakterie som är ökänd för att kunna orsaka livshotande sjukdom som sepsis och hjärnhinneinflammation. Mycket kring bakterien är fortfarande okänt.

– Meningokocker kan finnas i halsen på fullt friska människor som inte har några besvär av att bära på bakterien. Vi undersökte även 3000 studenter vid Örebro universitet och av dessa var 9 procent bärare av meningokocker, avslutar han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 oktober 2022