Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Miljonanslag till utveckling och forskning - sjuksköterskestudenter ska stärka välfärdstekniken på särskilda boenden

Publicerad: 2021-12-20 11:06

Vinnova har beviljat 2 miljoner kronor till ett projekt om välfärdsteknik i samverkan mellan Örebro universitet, Region Örebro län och sex kommuner i länet. ”Tanken är att välfärdstekniken ska öka livskvalitén för brukarna och ge en förbättrad arbetssituation för medarbetarna som arbetar på särskilda boenden”, säger Ylva Nilsagård, forskningsledare för Nära vård inom Region Örebro län.

Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.

Forskarna Samuel Edelbring, Örebro universitet, och Ylva Nilsagård, Region Örebro län.

Genom den alltmer åldrande befolkningen och medborgarnas önskan om självständighet ökar kraven på välfärdstjänster.

– I projektet Välfärdsteknik i kommunerna med hjälp av studenter, ViKS, får sjuksköterskestudenter en nyckelroll i utvecklingen. På universitetet får de undervisning i välfärdsteknik, det kan handla om prylar men också om arbetssätt med digital teknik, säger Samuel Edelbring, projektkoordinator och docent vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Studenterna gör praktik i kommunernas särskilda boenden och utgår från patientens eller brukarens eget behov att förbättra eller bibehålla hälsa, delaktighet och livskvalitet. Studenterna får i uppgift att se hur välfärdstekniken kan bidra till det.

Stark samverkan mellan universitet, region och kommuner

Det finns flera poänger med samverkansprojektet; att stärka kunskap och kompetens i äldreomsorgen om teknikens roll att stödja hälsa, studenter utmanas i att pröva teoretisk kunskap och nya redskap i verkliga livet och banden mellan lärosätet och den kommunala omsorgsverksamheten stärks kring framtida kollegor.

– Vi genomför ett unikt arbetssätt där olika aktörer utvecklar aktiviteten tillsammans. Vi möts återkommande i gemensamma workshops för en ökad förståelse av våra olika organisationers intressen och behov och tar nästa steg utifrån lärdomar från det första. Forskningsansatsen kallas Design-based research som just karaktäriseras av att olika intressenter samverkar i utvecklingen, berättar Samuel Edelbring.

Regional testbädd med testmiljöer i kommunerna

Det pågår en särskild satsning på välfärdsteknik inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det koordineras av projektledare Sarah Bergqvist inom Välfärd och folkhälsa i Region Örebro län genom projektet Regional Testbädd. Där samverkar hon med sex kommuner med målet att bygga en samverkansplattform mellan region, kommuner, forskning och näringsliv. Det är en regional testbädd och de deltagande kommunerna utgör testmiljöer inom den regionala testbädden. Denna särskilda satsning samverkar med det Vinnova-finansierade projektet ViKS.

De deltagande kommunerna är Örebro, Degerfors, Karlskoga, Ljusnarsberg, Hallsberg och Askersund.

– Kommunerna som ingår i forskningen bidrar på flera sätt. Dels redan nu genom att stödja våra studenter med handledning i verksamhetsförlagda placeringar. De skapar även testmiljöer för ny teknik och arbetssätt med stöd från regionsatsningen Testbädd. Formerna för detta sätts inledningsvis i projektet och genom återkommande workshops, avslutar Samuel Edelbring.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022