Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Miljonregn till forskning för behandling av schizofreni hos vuxna

Publicerad: 2022-12-19 13:50

Forskaren Susanne Bejerot har fått tre anslag på nästan 20 miljoner kronor. ”Vi ska göra en studie med läkemedlet Rituximab, en immunomodulerande behandling, för schizofreni hos vuxna”, berättar hon.

Forskaren Susanne Bejerot.

Forskaren Susanne Bejerot. Foto: Elin Abelson.

I Sverige har cirka 0,7 procent schizofreni och endast 14 procent av de som fått sjukdomen kan återgå i vanligt arbete. Susanne Bejerot har tidigare gjort en pilotstudie med läkemedlet Rituximab som gav positiva resultat.

– Vi såg att studiedeltagarna blev så mycket bättre. Deltagarna uppskattade att de fick en  85 procentig förbättring i sin övergripande hälsa, säger Susanne Bejerot, professor och psykiater.

För den fortsatta forskningen har hon fått 15,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Det handlar om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning. Studien har även beviljats medel från Torsten Söderbergs stiftelse och Hjärnfonden med 3,3 respektive 1,2 miljoner kronor.

Förbättrat mående är målet

Nu påbörjas arbetet med en så kallad multicenterstudie med 104 deltagare från hela landet. Studien kommer att pågå i minst tre år.

– Vi ska undersöka om Rituximab som ges dropp vid ett enda tillfälle men som har en kvarstående effekt under många månader, är bättre än koksalt för behandling av schizofreni. Samtliga som deltar kommer att få läkemedlet som tillägg till deras vanliga antipsykotiska behandling, säger hon.

Droppet kommer de deltagare som ingår inom Region Örebro län att få på Reumatologmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro.

Balansen hos de vita blodkropparna ändras

Den immunmodulerande behandlingen innebär att deltagaren får ett läkemedel som ändrar balansen mellan olika grupper av immunaktiva vita blodkroppar.

– Medicinen har utvecklats för att ta bort elakartade celler men används ofta idag för att behandla sjukdomar som MS och svår reumatism. Det är autoimmuna sjukdomar där immunsystemet överreagerar och åstadkommer en inflammation. Schizofreni kan ha likartade mekanismer. Om vi dämpar ett överdrivet immunförsvar förväntar vi oss att symptomen vid schizofreni förbättras, förklarar hon. 

Susanne Bejerot poängterar att forskningen är helt beroende av att personer med schizofrenidiagnos själva vill delta i studien.

– Jag vill välkomna dem och gärna berätta mer. Målet är att våra patienter med schizofreni kommer att må bättre än vad de gör med dagens antipsykotiska läkemedel, och att Rituximab på sikt kan ersätta dem, avslutar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 januari 2023