Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

När kilona ökar får knäna betala priset

Publicerad: 2023-09-22 17:06

Med stigande ålder ökar risken att få artros i lederna. En annan riskfaktor är obesitas. Forskaren Perna Ighani Arani vill i sin forskning veta mer om hur man på bästa sätt tar hand om de här patienterna. Det finns fortfarande frågetecken kvar men hon har kommit en bit på väg.

Forskaren och knäpatient

Till vänster: forskaren Perna Ighani Arani. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län. Till höger: patient som genomgått en knäoperation. Foto: GettyImages.

En av fyra personer i åldersgruppen 45 år och äldre är drabbad av artros. Det är den vanligaste sjukdomen i lederna. En annan faktor som gör att risken ökar att utveckla artros är obesitas som gör att belastningen på kroppens leder utsätts för extra påfrestning.

– Obesitas och knäartros är två väldigt vanliga sjukdomar och eftersom att förekomsten av obesitas ökar så ökar även risken för att utveckla knäartros. I min forskning ville jag därför ta reda på mer om riskerna för omoperation av knäprotes, smärta och hur de här patienterna kan klara sin vardag efteråt påverkas av en viktminskningsoperation, säger Perna Ighani Arani, specialistläkare inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi i Region Örebro län.

Perna Ighani Arani såg i sin forskning att patienter med obesitas och knäprotes som genomgått en viktminskningsoperation inte får bättre resultat än de som inte gjort en sådan operation.

– Det fanns inte någon större risk för omoperation av knäprotesen oavsett viktminskningsoperation eller inte, säger hon.

Den enkätstudie som Perna Ighani Arani gjorde för att se om de verksamheter som utför knäprotesoperationer i Sverige har någon BMI-gräns visade att en stor majoritet har en sådan gräns. Den övre BMI-gränsen var på 35 hos flertalet av klinikerna.

Viktigt ur ett samhällsperspektiv att forska vidare

Både viktminsknings- och totala knäprotesoperationer är värdefulla och potentiellt livsförändrande ingrepp när de används på rätt sätt.

– När båda ingreppen är motiverade hos samma patient är det viktigt att veta hur man prioriterar och planerar dessa operationer i förhållande till varandra, förklarar hon.

Resultaten visar att patienter som gjort en knäprotes innan sin viktminskningsoperation inte gick ner mer i vikt ett och två år efter sin viktminskningsoperaton jämfört med de som gjort sin knäprotesoperation efter sin viktminskningsoperation.

– Vi ville se om patienterna blev av med sin knäsmärta innan viktminskningsoperationen och om det är en fördel avseende viktminskning, men det visade inte resultaten.

Studierna är de första av sitt slag på nationell nivå och mer forskning behövs för att kunna dra säkrare slutsatser kring artrospatienter med behov av både viktminskningsoperation och knäproteskirurgi.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 september 2023