Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu är Närtrafiken lanserad

Publicerad: 2022-02-15 10:53

Sedan 17 januari i år är det möjligt att resa med Länstrafiken – oavsett vart du bor i länet. Närtrafik är en satsning med målet att alla länsinvånare ska kunna resa hållbart.

Närtrafik är en förlängning av kollektivtrafikens linjenät ända hem till dig som bor på landsbygden i Örebro län. Närtrafik är ett resealternativ när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn.

Du kan alltså resa med Närtrafik mellan en bostadsadress och närmsta utsedda Närtrafikhållplats. Vid Närtrafikhållplatsen finns ofta närhet till mataffär, apotek, postkontor samt möjlighet att resa vidare i länet med buss och tåg.

Du kan även resa med Närtrafik ut från tätorten; till exempel när du ska hem igen eller till en annan adress som ligger utanför vältrafikerade kollektivtrafikområden. Då tar du dig på egen hand till närmsta Närtrafikhållplats och beställer anslutning med Närtrafik den sista biten av din resa.

Läs mer om Närtrafik på Länstrafikens webbplats

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2022